Okénko do třídy

OKÉNKO DO TŘÍDY: CO NÁS BAVÍ  : V tomto měsíci pozorujeme přírodu kolem sebe, jak se probouzí a obohacuje nás. Podnikáme vycházky do okolí a cestou pozorujeme , jak se mění  zahrádky. Učime se , co rostlinky potřebují k životu , proč musíme přírodu chránit  a jak se máme v přírodě chovat. Kromě vycházek si už můžeme hrát i na školní zahradě. Aby byla pěkná, tak si

Learn more

Plán II. pololetí

 PLÁN  AKCÍ  NA  II.  POLOLETÍ  2015/2016 ÚNOR :                   1.2.   začíná předplavecký výcvik  – Bude každé pondělí   17.2.       KARNEVALOVÉ  VESELÍ KLAUN A BALONKY    V  MŠ   v 9.30 hod.   BŘEZEN : 16.3.   JÁ NIC JÁ MUZIKANT  – KONCERT V MŠ v 9.30 hod.   Pohádky v knihovně J. Mahena „ 10.3   .   BERUŠKY 8.3  .    VČELIČKY 9.3       MOTÝLCI    „ JAK NÁM KNIHY POMÁHAJÍ  „ Odchod z MŠ  vždy v 9.30

Learn more

Desatero předškoláka

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče. Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby

Learn more