MŠ Všetičkova Brno

Na základě podmínek Ministerstva školství a v návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví bude MŠ Všetičkova otevřena od 12. 4. 2021 pouze pro PŘEDŠKOLÁKY a mladší děti rodičů vybraných profesí.

 

Informace k provozu a testování v MŠ přikládáme níže v přílohách:

  1. Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021
  2. Provoz MŠ Brno, Všetičkova 19 od 12. 4. 2021
  3. Testování v MŠ a organizace testování
  4. Diagram – Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách
  5. Leták – Rychlý návod antigenního testování pro školy – Singclean
  6. Mimořádné opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

 Mateřská škola Všetičkova je umístěna ve vilové čtvrti pod Kraví horou. Nachází se v postranní klidné a tiché ulici.

Tato oblast s příjemnou vzdáleností od centra, poptávkou z hlediska bydlení a dostupností vycházek na Kraví horu se řadí mezi nejpřitažlivější místo v městské části Brno – střed.

Zahrada

Samotná budova školy je obklopena členitou zahradou se vzrostlou zelení, pískovišti, zahradním nábytkem, hračkami a doplňky.

Poloha školy umožňuje dětem celoroční vycházky na Kraví horu. V letních měsících však děti tráví převážnou část dne na školní zahradě.

Vnitřní prostředí mateřské školy bylo upraveno v roce 1997 půdní vestavbou a je postupně modernizováno, vybavováno novým nábytkem, hračkami a pomůckami tak, aby tady každé dítě našlo svoje soukromí a pocit bezpečí. Prostory školy jsou vybavovány tělovýchovným náčiním, aby inspirovaly děti k pohybu.

Mateřská škola jako celek působí jak na děti, tak i rodiče příjemným, rodinným dojmem.

Od roku 2000 jsme příspěvkovou organizací a rádi přivítáme jakoukoliv spolupráci.

Zápis do mateřské školy provádí ředitelka mateřské školy v době, která je určena městskou částí Brno- střed, převážně v měsíci únoru.


Kontakty:

Adresa: Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, 602 00  Brno

Ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková

Telefon: 543 245 441

Email: msvsetic@volny.cz