MŠ Všetičkova Brno

 Mateřská škola Všetičkova je umístěna ve vilové čtvrti pod Kraví horou. Nachází se v postranní klidné a tiché ulici. Mateřská škola má kapacitu pro 66 dětí.

Tato oblast s příjemnou vzdáleností od centra, poptávkou z hlediska bydlení a dostupností vycházek na Kraví horu se řadí mezi nejpřitažlivější místo v městské části Brno – střed.

Zahrada

Samotná budova školy je obklopena členitou zahradou se vzrostlou zelení, pískovišti, zahradním nábytkem, hračkami a doplňky.

Poloha školy umožňuje dětem celoroční vycházky na Kraví horu. V letních měsících však děti tráví převážnou část dne na školní zahradě.

Vnitřní prostředí mateřské školy bylo upraveno v roce 1997 půdní vestavbou a je postupně modernizováno, vybavováno novým nábytkem, hračkami a pomůckami tak, aby tady každé dítě našlo svoje soukromí a pocit bezpečí. Prostory školy jsou vybavovány tělovýchovným náčiním, aby inspirovaly děti k pohybu.

Vedeme kroužek flétny, sportovních aktivit, tance, keramiky, anglického jazyka, logopedie a fitbalů. Pořádáme výlety za kulturou a za sportem, pravidelné zpívání pro rodiče, besídky, karnevaly, vystoupení nebo fotografování.

Mateřská škola jako celek působí jak na děti, tak i rodiče příjemným, rodinným dojmem.

Od roku 2000 jsme příspěvkovou organizací a rádi přivítáme jakoukoliv spolupráci.

Zápis do mateřské školy provádí ředitelka mateřské školy v době, která je určena městskou částí Brno- střed, převážně v měsíci únoru.

 


Webové stránky jsou přístupné dle zákona č. 99/2019 Sb.