Aktivity Berušek v září a říjnu

Ve třídě Berušek jsme se v měsíci září s dětmi seznámili s prostředím MŠ – třída, umývárna, zahrada. Děti se seznámily s p. učitelkami a novými kamarády. P. učitelky vedly děti k samostatnosti při sebeobsluze.

ZÁŘÍ                                                                     
Září klepe na dveře,                                            
školka zase otevře.                                              
Přijde do ní mnoho dětí,                                     
bude jich tu jako smetí.                                       
Stanou se z nich kamarádi,
co se mají spolu rádi.

MEDVÍDEK 
Medvídek šel do školky,
vzal si s sebou bačkorky
a červené jablíčko,
na shledanou matičko.

 

V říjnu budeme rozvíjet kamarádské vztahy mezi dětmi a budeme dbát na dodržování pravidel. Venku na procházce a na zahradě MŠ budeme pozorovat změny v přírodě. Budeme si povídat, jak chránit svoje zdraví.

KAMARÁDI                                                         
Ve třídě se máme rádi                                        
a jsme velcí kamarádi.                                        
Hračky si vždy půjčujeme,                                  
se všemi se zasmějeme.                                     

BERUŠKY
My jsme hravé berušky,
nelezeme na hrušky,
protože se rádi máme,
pravidla si pohlídáme.

KOUZELNÁ SLOVÍČKA
Pár kouzelných slovíček,
při sobě vždy nosím,
na shledanou, dobrý den,
děkuji a prosím.

 

Comments are closed.