Aktivity Motýlků v listopadu a prosinci

Cíle měsíce:

  • Rozvíjení schopnosti vyjádřit pocity a dojmy, podpora vzájemné komunikace
  • Posilovat prosociální chování  –  udělat radost druhému
  • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
  • Seznamování se světem kultury a umění- rozvoj společenského i estetického vkusu
  • Kultivovaný přednes, rozvíjení paměti
  • Vytvářet pozitivní vztahy k rodině


Básničky, říkanky, písničky…

 

Ježek v zimě

Kam se ježek v zimě schoval,
neklouzal se nesáňkoval.
Zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí.
Zahrabal se do země,
lidičky vzbuďte mě.
Až zavoní fialky,
zapískají píšťalky.

 

Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč,
Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas
Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje,
Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas.

 

Hej vy kmotře, půjčte sáně,
pojedeme do města pro mouku a pro kvasnice,
pro kvasnice, pro kvasnice, pro rozinky do těsta.

 

Plno ledu všude bylo,
navíc hustě chumelilo.
Pro klučičí koulovačku,
neviděli na klouzačku.
To vám byla lidi mela,
čerti spadli na anděla.
Mikuláš je nádavkem,
odměňoval pohlavkem.

 

Čerti, čerti, čertidla, vařili si povidla.
Jeden malý čertíček, popálil si prstíček,
když si chtěl osladit, svůj mlsný jazýček.

 

Já mám z Vánoc nejraději,
když se doma všichni smějí.
Když se kapři mrskají 
a prskavky prskají.

 

Štědrej večer nastal. Štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.
Panimámo, vstaňte. Panimámo, vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.
Panimáma vstala. Panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.

 

Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ref: Ježíšku, panáčku!  Já tě budu kolíbati.

Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat!

Začni Kubo na ty dudy, dudaj, dudaj, dudaj, dá! 
Ref. Ježíšku, panáčku! …..


A ty Janku na píštalku, dudli, tudli, dudli, tudli, dudli, tudli dá!
Ref. Ježíšku panáčku! …..


A ty Mikši na housličky, hudli, tydli, hudli, tydli, hudli, tydli dá!
Ref: Ježišku panáčku! …..


A ty Vávro, na tu basu, rumrum, rumrum, rumrum, dá!
Ref: Ježíšku panáčku! …..

 

Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
Syna porodila čistá panna, v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula, jej ovinula a zavinula, plenčičkama.


Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy nebožátko,
před tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky,
já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého.
S ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co mi ti, nuzní, dáme, drovati co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají,
slavně dudy dují, všichni prozpěvují.

Měj se dobře jezulátko, přespanilé pacholátko,
s tebou se loučíme, bohu poručíme.

 

Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy,
O tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo, děťátko.

 

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

 

Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda,
na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.

Přišel za ní kmotr vlk, hej, hej, koleda,
natahoval na ni krk, hej, hej, koleda.

Paní kmotra pojď dolů, hej, hej, koleda,
a já dolů nepůjdu, hej, hej, koleda.


Ty máš velký zubiska, hej, hej, koleda,
natáh bys mi kůžiska, hej, hej, koleda.

 

 

 

Comments are closed.