Aktivity Motýlků v září a říjnu

Ve třídě Motýlků jsme se v září zaměřili na vzájemné vztahy mezi dětmi, sžití celého kolektivu dětí a vzájemnou pomoc. Dále na sebeobsluhu, hygienické návyky a také na důležitá slůvka – pozdravit, poprosit, poděkovat. Rovněž na správné a kulturní stolování s použitím příboru.

S dětmi jsme začali cviky na prsty, jazyk, různá říkadla na procvičení hlásek:
„G“ – GORILA
„R“ – RARÁŠCI
„P“ – PEPA

GORILA                                                               
Gorila se v Kongu,                                               
těší na hlas gongu:                                              
Když se v Kongu ozve gong,                                
chodí s tygrem                                                    
na ping-pong.                                                     

RARÁŠCI
Rarášci a raraši,
rarášci a raraši,
rádi v rourách haraší.
Nahrnou se do roury,
straší černé kocoury.

PEPA                                                                    
Ptal se Pepa Prokopa:                                         
Pročpak pejsek nekopá?                                     
Nemá Pepo kopyta,                                            
při kopání klopýtá.     

ROZPOČÍTADLO
Šla veverka na jahody,
utíkala podle vody,
jahody se rozsypaly,
do studánky napadaly.  
Běž, panenko, běž,
veverušku těš!                                                                                                                                                       

 

V říjnu se zaměříme na roční období – podzim. Dále budeme pokračovat v upevňování vzájemných vztahů – umět se domluvit, řešit problém. Chceme také využít přírodniny k vytváření různých výrobků. Chceme vést děti ke správnému vztahu k přírodě, ale také o ní něco vědět.

PODZIM                                                             
Podzim se chlubí dětem,                                     
jak je strakatý                                                     
a vlaštovičky před odletem,                                
sedají v hejnech na dráty. 

PODZIM II.                                                                        
Obloha je šedivá,          
jak kožíšek myšky.   
Veverky si na zimu,
schovávají šišky.    
Listí už je na zemi,
dělá cesty zlaté.              
Po nich podzim přichází,
Tak tady mě máte!“                                  

 

Comments are closed.