Aktivity Včeliček v září a říjnu

Ve třídě Včeliček se celý měsíc září nesl především v duchu adaptace.  Nové děti se seznámily s prostředím MŠ a personálem školy.  Důležitým hlediskem přechodu dítěte do mateřské školy je jeho věk, zralost, způsobilost a připravenost. Vstupem do nového prostředí bez mámy je pro dítě psychicky náročné a stresující. Paní učitelky se snažily co nejvíce dětem tuto novou etapu života a velkou změnu usnadnit a navodit pozitivní atmosféru, aby se děti v MŠ cítily dobře.

Děti se naučily svou značku a orientovat se v prostoru MŠ. Nastavili jsme si společná pravidla soužití ve třídě. Děti se seznámily s bezpečným chováním při běžných činnostech a dodržováním hygienických pravidel.

 

PÍSEŇ S POHYBEM                                                      
Když si kamarád,                                                          
tak pojď si s námi hrát //:                                            
Když jsi kamarád, tak budeš rád,                                 
že si s námi můžeš hrát                                                
a budeš nás napodobovat.                                          
(ble, ble)                                                                       
(ňam, ňam)                                                         
(haťa, paťa)                                                                  
(ňuf, ňuf)
(hmmm, hmmm, šmik)

UKLÍZECÍ PÍSEŇ
Uklízíme, uklízíme,
hračky pěkně do polic.
Na stole a na koberci,
nezbude už vůbec nic.
potom ještě zastrčíme
ke stolečku židličky.
Můžeme si zatleskati,
jsme šikovné dětičky.

V říjnu budeme dále pokračovat v adaptaci a upevňování kamarádských vztahů, opakování pravidel třídy. Budeme si povídat o ročním období – podzim, pozorovat změny v přírodě na zahradě a vycházkách. Při výtvarné činnosti pracovat s přírodninami, podporovat fantazii dětí.

PODZIM                                                    
Samá louže, samé bláto,                           
víme kdopak může za to.                          
Podzime, podzime,                                    
padá listí, jak by ne.                                  

HOUBAŘ                                                   
Hádaly se houby,                                       
hádaly se v lese,                                        
kterou z nich si houbař,                            
v košíku odnese.

V LESE
Do lesa dnes půjdeme,
potichoučku budeme.
Rozhlédnem se do všech stran,
stromy kolem všechny znám.

Borovice, smrček, jedle,
šiška na mě spadla hnedle.
Shodila ji veverka,
je to pěkná čiperka.

 

Comments are closed.