MŠ Všetičkova

Příspěvky odMŠ Všetičkova

Info – aktuální stav uzavření MŠ

Vážení rodiče,

dne 1. 3. 2021 bude ještě MŠ v rámci karantény uzavřena. Další vývoj závisí od aktuální situace a nastavených opatření vlády ČR.    

Zašlete nám prosím na mailovou adresu msvsetic@volny.cz nebo na mobilní telefon 607 809 916 informaci, zda bylo Vaše dítě na PCR testu pozitivní.

Negativní testy budou potřeba až při nástupu dítěte do MŠ.... ► čti více!


Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v MŠ a ověření dosahování očekávaných výstupů


ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)

ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU

Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.

(schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na dovednosti u prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace)

Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

  • února 2021 od 17:00 do 20:00
  • března 2021 od 17:00 do 20:00
... ► čti více!

Poděkování našim dětem za Vánoční přání

V těchto svátečních dnech jste mohli slyšet v tramvajích brněnské MHD Vánoční přání našich dětí. Jsme rádi, že jsme mohli popřát všem hezké svátky.  .

Za všechny, kterým se to líbilo jsme vybrali  pochvalu od cestující  Pavly :

Ráda bych poděkovala všem paní učitelkám a dětem za nádherné přání, které doprovází cestující v MHD.  Nádherné, něžné, lidské. 

Přeji Vám z celého srdce nádherné vánoční svátky! 

Cestující Pavla. 

Děkujeme.… ... ► čti více!


Přerušení provozu MŠ v době vánočních svátků

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jsme společně díky dodržování všech stanovených hygienických požadavků nemuseli přerušit provoz mateřské školy.

V průběhu vánočních svátků bude MŠ otevřena do úterý 22. 12. 2020. Opět se na Vás i Vaše děti budeme těšit v pondělí  4. 1. 2021.

Připomínáme, že  vánoční přání našich dětí pro všechny lidi, můžete slyšet v tramvajích MHD.


Vážení rodiče,

přejeme Vám i vašim blízkým klidné vánoční svátky
a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů. Dětem bohatou nadílku a krásné prázdniny.

Přeje kolektiv MŠ.

 … ... ► čti více!


Projekt – „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“.

Podrobnosti najdete v odkazu na webu statutárního města Brna:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/podpora-predskolniho-a-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-brne/

... ► čti více!

Distanční vzdělávání v MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO, VŠETIČKOVA 19.


Nová učitelka v našem týmu.

Vážení rodiče,

na místo paní učitelky Sabiny Lysé byla přijata kvalifikovaná učitelka s praxí paní Monika Sopková, která bude učit ve III. třídě, kde bude mít kombinovaný úvazek učitelky a asistentky.… ... ► čti více!


OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID 19

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení COVID – 19.  Je nutné neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace jak celorepublikově, tak místně. O zpřísněných opatřeních budou rodiče včas informováni.

OBECNÁ PRAVIDLA JSOU VŠAK JIŽ NASTAVENA A MUSÍ BÝT STRIKTNĚ DODRŽOVÁNA

  • Do mateřské školy je přijato pouze zcela zdravé dítě, což znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, nebo horečka). A to i samostatně, nejen v kombinaci.
  • Do mateřské školy není povoleno vstupovat osobám, které
... ► čti více!

Příloha č. 2 školního řádu – OPATŘENÍ V MŠ V DOBĚ VÝSKYTU COVID – 19:

OPATŘENÍ V MŠ V DOBĚ VÝSKYTU COVID – 19:

Vzhledem k malým prostorám šatny, která je společná pro všechny děti a rodiče, musí být dodržené následující opatření:

– dítě doprovází pouze jeden rodič

– v šatně použijte dezinfekci a nasaďte si roušku

– rodič se v šatně bude zdržovat co nejkratší dobu, (nezbytně nutnou), aby se šatna nezaplnila rodiči, protože přes šatnu chodí děti na WC.

 

Dítěti dejte do skříňky jednu roušku, která bude použita pouze v případě, že se vyskytne onemocnění.

Šatna se bude zamykat v 8.30 hodin.… ... ► čti více!