MŠ Všetičkova

Příspěvky odMŠ Všetičkova

Projekt – „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“.

Podrobnosti najdete v odkazu na webu statutárního města Brna:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/podpora-predskolniho-a-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-brne/

... ► čti více!

Distanční vzdělávání v MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO, VŠETIČKOVA 19.


Nová učitelka v našem týmu.

Vážení rodiče,

na místo paní učitelky Sabiny Lysé byla přijata kvalifikovaná učitelka s praxí paní Monika Sopková, která bude učit ve III. třídě, kde bude mít kombinovaný úvazek učitelky a asistentky.… ... ► čti více!


OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID 19

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení COVID – 19.  Je nutné neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace jak celorepublikově, tak místně. O zpřísněných opatřeních budou rodiče včas informováni.

OBECNÁ PRAVIDLA JSOU VŠAK JIŽ NASTAVENA A MUSÍ BÝT STRIKTNĚ DODRŽOVÁNA

  • Do mateřské školy je přijato pouze zcela zdravé dítě, což znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, nebo horečka). A to i samostatně, nejen v kombinaci.
  • Do mateřské školy není povoleno vstupovat osobám, které
... ► čti více!

Příloha č. 2 školního řádu – OPATŘENÍ V MŠ V DOBĚ VÝSKYTU COVID – 19:

OPATŘENÍ V MŠ V DOBĚ VÝSKYTU COVID – 19:

Vzhledem k malým prostorám šatny, která je společná pro všechny děti a rodiče, musí být dodržené následující opatření:

– dítě doprovází pouze jeden rodič

– v šatně použijte dezinfekci a nasaďte si roušku

– rodič se v šatně bude zdržovat co nejkratší dobu, (nezbytně nutnou), aby se šatna nezaplnila rodiči, protože přes šatnu chodí děti na WC.

 

Dítěti dejte do skříňky jednu roušku, která bude použita pouze v případě, že se vyskytne onemocnění.

Šatna se bude zamykat v 8.30 hodin.… ... ► čti více!


Odhlášky na poslední týden

Z důvodu uzávěrky školního roku 2019/2020 budou odhlášky na poslední týden přijímány do 25.6.2020 do 14.00 h.

Odhlášky po termínu nebudeme akceptovat!... ► čti více!


Rozloučení s předškoláky.


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

PROVOZ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE 

                 OD 13. 7.  DO   31. 7. 2020

 (pouze pro děti, které navštěvují naši mateřskou školu) – nebudeme přijímat děti z jiných mateřských škol. Vařit nám bude ŠJ Úvoz 55.

Kdo ještě nepřihlásil své dítě na prázdninový provoz, má možnost je přihlásit do 15. června 2020.

Úplata za předškolní vzdělávání bude v červenci povinná pro všechny platící děti i ty, které nejsou na prázdninový provoz přihlášené

                        v částce: 310,- Kč.   

(děti, které plní povinné předškolní vzdělávání neplatí úplatu ani v červenci)

V srpnu je mateřská škola zavřená a je bez úplaty.  ... ► čti více!


UPOZORNĚNÍ.

Z důvodu dodržení současných hygienických opatření (kapacita lůžek), žádáme rodiče, kteří jsou na mateřské dovolené s mladším dítětem, aby své děti vyzvedávali už po obědě. Jedná se o dočasné opatření.

Děkujeme za pochopení.… ... ► čti více!


Uzavíratelné sáčky na náhradní roušku

Uzavíratelné sáčky na náhradní roušku, kterou budou mít děti uloženou v MŠ jsme dětem zakoupili.

Nemusíte nosit,  přineste prosím pouze náhradní roušku.... ► čti více!