MŠ Všetičkova

Příspěvky odMŠ Všetičkova

Zprávy skřítka Všetečky speciál – Pro nové děti

Nové číslo časopisu MŠ Všetičkova – občasník

   Zprávy skřítka Všetečky speciál – Pro nové děti

 

 … ... ► čti více!


Info – Newsletter MAP Brno II – červenec 2022

Naše MŠ je zapojena do projektu MAP II. 

V příloze Vám zasíláme další vydání Newsletteru projektu MAP Brno II, který připravuje a vydává realizační tým projektu. 

Aktuální vydání se věnuje zasedání Řídícího výboru k vyhodnocení činnosti pracovních skupin, prezentaci výstupů oblasti aktivního občanství, kterou statutární město Brno rozvíjí v projektech MAP, a slavnostnímu koncertu základních uměleckých škol zapojených do projektu MAP Brno II. 

  Newsletter-MAPII-Brno-cervenec_2022.pdf

Pro více informací o programu MAP II rozvoje vzdělávání ve městě Brně sledujte naši facebookovou… ... ► čti více!


Zprávy skřítka Všetečky – č. 6

Nové číslo časopisu MŠ Všetičkova – občasník

   Zprávy skřítka Všetečky – č. 6
... ► čti více!

Výlet do Galerie Skleněnka – 17. 5. 2022

Vážení rodiče,

v úterý 17. května 2022 jedou děti na výlet do Galerie Skleněnka v Březině u Tišnova.

Dejte dětem batůžek na záda, zavírací pití, pláštěnku a kapesníky.

DĚTI MUSÍ BÝT V MŠ V 7.30 HOD.

Pokud se dítě nedostaví, počítáme, že nepojede.

Pokud budete chtít vyzvednout děti po obědě, budou nachystané ve 13.00 hod. 

Program:

 1. Ukázky a výklad o sklářských technikách – přizpůsobeno věku dětí
 2. Ukázku výroby skleněných figurek                                
 3. Dílničku, při které si děti vybírají korálky ze skleněného moře
 4. Výroba skleněného náhrdelníku, panáčka nebo náramku
 5. Promítnutí
... ► čti více!

„DALŠÍ ZÁPIS“ do MŠ – Запис до дитячого садочка

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro ukrajinské děti proběhne v červnu 2022 – termín zápisu upřesníme.

Зарахування до дошкільної освіти українських дітей відбудеться у червні 2022 року – ДАТА БУДЕ УТОЧНЕНА.

 

Kritéria přijímání:

 • pouze děti ze spádové oblasti, narozené do 31.08.2017
 • v případě volné kapacity MŠ

Критерії прийому:

 • тільки діти з місцем перебування в зоні відчуження, народжені до 31.08.2017 року
 • у разі вільної місткості дитячого садка

 … ... ► čti více!


ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání

v MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO, VŠETIČKOVA 19

na školní rok 2022/2023

 

Od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 si můžete vytisknout přihlášku na www.zapisdoms.brno.cz

Podepsanou přihlášku, potvrzenou pediatrem, že je dítě řádně očkováno (netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání), potvrzení  o trvalém pobytu dítěte a rodný list dítěte můžete do mateřské školy doručit následujícím způsobem:

 1. Do datové schránky MŠ (yvykpbk)
 2. E-mailem pouze s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
 3. Poštou (důležité
... ► čti více!

Plán akcí na II. pololetí 2021/2022

ÚNOR:          

KROUŽKY NA II. POLOLETÍ – KERAMIKA, ANGLIČTINA A TANEČKY

16.2. KARNEVAL S DIVADLEM TETINY

24.2. KOBLÍŽEK DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO PŘEDŠKOLÁKY – na dopravním hřišti – odjezd autobusu v 9.00 hod.

 

BŘEZEN:      

15.3. Beseda v MŠ s učitelkou ZŠ a rodiči budoucích školáků v 15.30 hod.

16.3. Berušky a Včeličky –návštěva knihovny (ABECEDA S ROZÁRKOU)

17.3. čtvrtek – začíná SPORTÍK

Návštěva OTEVŘENÉ ZAHRADY – všechny děti

23.3. Motýlci – návštěva knihovny (ABECEDA S ROZÁRKOU) – odchod dětí z MŠ vždy v 9.30 hod.

30.3. PROJEKTOVÝ DEN „ODEMYKÁNÍ ZAHRADY“   ... ► čti více!


Přerušení provozu MŠ v době vánočních svátků

Vážení rodiče,

v průběhu vánočních svátků bude MŠ otevřena do středy 22. 12. 2021. Opět se na Vás i Vaše děti budeme těšit v pondělí  3. 1. 2022.

... ► čti více!

Zprávy skřítka Všetečky – č. 5

Nové číslo časopisu MŠ Všetičkova – občasník

   Zprávy skřítka Všetečky – č. 5
... ► čti více!

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Letáček 2022

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání.

V rámci projektu MAP Brno II se pod záštitou

1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka

a radního města Brna pro oblast školství Mgr. Jaroslava Suchého

konají vzdělávací semináře pro rodiče, které povedou odbornice na danou problematiku.

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Výchovné střípky pro rodiče tentokrát neklidných dětí 11. 1. 2022
Úskalí vstupu dítěte do základní školy   20. 1. 2022
Matematická
... ► čti více!