MŠ Všetičkova

Příspěvky odMŠ Všetičkova

Zprávy skřítka Všetečky – č. 4

Nové číslo časopisu MŠ Všetičkova – občasník

   Zprávy skřítka Všetečky – č. 4
... ► čti více!

Aktivity Berušek v září a říjnu

Ve třídě Berušek jsme se v měsíci září s dětmi seznámili s prostředím MŠ – třída, umývárna, zahrada. Děti se seznámily s p. učitelkami a novými kamarády. P. učitelky vedly děti k samostatnosti při sebeobsluze.

ZÁŘÍ                                                                     
Září klepe na dveře,                                            
školka zase otevře.                                              
Přijde do ní mnoho dětí,                                     
bude jich tu jako smetí.                                       
Stanou se z nich

... ► čti více!

Aktivity Včeliček v září a říjnu

Ve třídě Včeliček se celý měsíc září nesl především v duchu adaptace.  Nové děti se seznámily s prostředím MŠ a personálem školy.  Důležitým hlediskem přechodu dítěte do mateřské školy je jeho věk, zralost, způsobilost a připravenost. Vstupem do nového prostředí bez mámy je pro dítě psychicky náročné a stresující. Paní učitelky se snažily co nejvíce dětem tuto novou etapu života a velkou změnu usnadnit a navodit pozitivní atmosféru, aby se děti v MŠ cítily dobře.

Děti se naučily svou značku a orientovat se v prostoru MŠ. Nastavili jsme si společná pravidla soužití ve třídě. Děti se seznámily… ... ► čti více!


Aktivity Motýlků v září a říjnu

Ve třídě Motýlků jsme se v září zaměřili na vzájemné vztahy mezi dětmi, sžití celého kolektivu dětí a vzájemnou pomoc. Dále na sebeobsluhu, hygienické návyky a také na důležitá slůvka – pozdravit, poprosit, poděkovat. Rovněž na správné a kulturní stolování s použitím příboru.

S dětmi jsme začali cviky na prsty, jazyk, různá říkadla na procvičení hlásek:
„G“ – GORILA
„R“ – RARÁŠCI
„P“ – PEPA

GORILA                                                               
Gorila se v Kongu,                                               

... ► čti více!

Plán akcí na I. pololetí 2021/2022

ZÁŘÍ:

30. 8.     SCHŮZKA NOVÝCH RODIČŮ V 14.00 – 15.00 HOD.

15. 9.     BEZPEČNOST NA ULICI – S TETINAMA NA ZELENOU (divadlo)

16. 9.     „CO CHUTNÉHO A ZDRAVÉHO NAJDEŠ NA NAŠÍ ZAHRADĚ  (projektový den)

22. 9.      WHAT I HAVE LEARNED? – ZAČÍNÁ KROUŽEK ANGLIČTINY VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ (pokud nechcete, aby Vaše dítě kroužek navštěvovalo, nahlaste to učitelce ve třídě MOTÝLKŮ)

22. 9.      NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZAHRADY – Centrum léčivých bylin

23. 9.     ARBORETUM KŘTINY – DĚTI ZE TŘÍDY MOTÝLKŮ (výlet autobusem)

 

ŘÍJEN:      

ZAČÍNAJÍ KROUŽKY

30. 9.     SPORTÍK

 5.10.     TVOŘÍM,... ► čti více!


AKTIVITY PRO DĚTI V MĚSÍCI – ZÁŘÍ

15. září 2021

TETINY – DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro všechny děti na zahradě mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

23. září 2021

Máme pro předškolní  děti zajištěný výlet do ARBORETA

 

Všechna nařízená opatření budou  zajištěna.… ... ► čti více!


Info – Newsletter MAP Brno II – srpen_2 2021

Naše MŠ je zapojena do projektu MAP II. 

Přikládáme nové vydání Newsletteru tohoto projektu, které se věnuje spolupráci samosprávy, školy a OSPOD.

Dále přináší dětem, žákům, rodičům, školám i veřejnosti nabídku volnočasových aktivit spojených s posledním prázdninovým víkendem a informace o Dni náborů v sobotu 4. 9. 2021 na Kraví hoře, kde se představí brněnské sportovní kluby nebo různé sportovní kroužky na základních školách.  Některé  jsou vhodné již pro děti předškolního věku.

  Newsletter-MAP-Brno-srpen_2-2021.pdf

Pro více informací o programu MAP II rozvoje vzdělávání ve … ... ► čti více!


Informace k zahájení školního roku 2021/2022


Zprávy skřítka Všetečky – č. 3

Nové číslo časopisu MŠ Všetičkova – občasník

   Zprávy skřítka Všetečky – č. 3
... ► čti více!

Info – Newsletter MAP Brno II – srpen 2021

Naše MŠ je zapojena do projektu MAP II. 

Přikládáme nové vydání Newsletteru tohoto projektu, které se věnuje spolupráci samosprávy, školy a OSPOD. Dále přináší dětem, žákům, rodičům, školám i veřejnosti nabídku volnočasových aktivit spojených s posledním prázdninovým víkendem a informace o Dni náborů v sobotu 4. 9. 2021 na Kraví hoře, kde se představí brněnské sportovní kluby nebo různé sportovní kroužky na základních školách.  Některé  jsou vhodné již pro děti předškolního věku.

  Newsletter-MAP-Brno-srpen-2021.pdf

Pro více informací o programu MAP II rozvoje vzdělávání ve městě… ... ► čti více!