MŠ Všetičkova

Příspěvky odMŠ Všetičkova

Děkujeme dětem za krásná velikonoční vajíčka

Děkujeme dětem za krásná velikonoční vajíčka, které uvázaly na plot MŠ, moc nás potěšila.

Krásné  Velikonoce.

 

 … ... ► čti více!


Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 4

Téma č. 3: Velikonoce

Začíná nám velikonoční týden. 🙂

 

Jak lidé slavili Velikonoce?

Můžete se s dětmi podívat na pohádku:
Chaloupka na vršku Jak se pomlázky ztratily (05).
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

Pokud máte knihu „Chaloupka na vršku“, pohádku si společně přečtěte.

Po shlédnutí příběhu (zjišťujte pomocí otázek pozornost dítěte při naslouchání) se dětí zeptejte:

 • V kterém ročním období slavíme Velikonoce? (opakujeme a upevňujeme názvy a posloupnost ročních období)
 • Proč se na Velikonoce vymetají komíny? (a jiné tradice a zvyky dostupné v příběhu)
... ► čti více!

Opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání v MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO, VŠETIČKOVA 19 na školní rok 2021/2022

Opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání

v MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO, VŠETIČKOVA 19

na školní rok 2021/2022

 

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022 bude probíhat v souvislosti s nařízením MŠMT bez přítomnosti dětí a rodičů.

Od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 si můžete vytisknout přihlášku na:

                       www.zapisdoms.brno.cz

Podepsanou přihlášku, potvrzenou pediatrem, že je dítě řádně očkováno (netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání) a čestné prohlášení rodičů o trvalém pobytu dítěte, můžete do mateřské školy doručit následujícím způsobem:

 1. Do datové schránky MŠ (yvykpbk)
... ► čti více!

Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 3

Téma č. 3: Jarní probuzení II.

 

Přečtěte dětem a naučte je říkanku.

ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ
(Jiří Žáček – Jarní říkadlo)

Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme rukama)
nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme)
Odtáhnu tě za pačesy, (táhneme za provaz)
za ty hory, za ty lesy. (ukazujeme hory)
Až se vrátím nazpátek, (ťukáme prsty do dlaně)
svleču zimní kabátek. (naznačujeme svlékání)
Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme)
nebo na tě vezmu bič. (naznačujeme práskání bičem)


Povídáme si doma s dětmi:

 • Povídejte si společně o tom, jaké máme roční období, které končí a jaké bude následovat po něm? … (rozvíjíte vyjadřování
... ► čti více!

Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 2

Téma č. 2: Jarní probuzení I.

Cílem tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy předjaří a jara.
Umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka, bledule, …).
Učit se prožívat radost z probouzející se přírody.


Motivační pohádka:   

„O jarním sluníčku“

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat, tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat

... ► čti více!

Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 1

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ Vám budeme v 10 denních intervalech na našich stránkách zveřejňovat „Inspirace pro práci s dětmi na doma“ na téma, které mělo být v MŠ aktuálně probíráno.

Věříme, že Vás a děti bude práce bavit. 🙂


Téma č. 1: Kniha je můj kamarád
 

 
Hádanka: Mám listy a přesto nejsem strom. Kdo jsem?


Hra na malíře = ilustrátor.

Knihy můžeme rozdělit na jednotlivé druhy podle toho, pro koho jsou napsané – knihy pro děti a knihy pro dospělé.

Knihy pro děti jsou většinou pohádkové, dobrodružné – píše se v nich o různých dobrodružných příhodách dětí i dospělých, encyklopedie,
... ► čti více!

Otevřené školy v Brně pro děti zákonných zástupců pracujících v IZS, nebo SS

ŠKOLY v Brně, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci integrovaného záchranného systému, nebo pracují v sociálních službách:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • zaměstnanci obecní policie
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • sociální pracovníci zařízení k výkonu sociální práce na krajských a obecních
... ► čti více!

Úřední hodiny MŠ v týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021:

 • úterý 2. 3. 2021 od  9:00 – 12:00 hod
 • středa 3. 3. 2021 od 11:00 – 14:00 hod

V ostatní dny rádi zodpovíme Vaše dotazy na  mobilním čísle  607 809 916 nebo 606 822 667.

 

NEPLAŤTE prozatím  ŠKOLNÉ za měsíc březen. Dle vyhlášky č.43/2006 Sb. bude částka stanovena poměrnou částí z měsíce, v němž není provoz omezen.

 O výši platby Vás budeme včas informovat.... ► čti více!


Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovné.

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete v následujícím odkaze: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu... ► čti více!


Uzavření MŠ Všetičkova od 27. 2. do 21. 3. 2021

Omezení provozu škol a školských zařízení

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření,... ► čti více!