Berušky v březnu a dubnu

Cíle měsíce:
  • rozvoj úcty k životu ve všech formách
  • vytvářet zdravé prostředí
  • rozvoj estetického vztahu k životu, kultuře a tradicím
  • orientovat se v čase, časové vztahy
  • zařazovat hry, které vedou k ohleduplnosti a pomoci
 
Básničky:

Hody, hody, doprovody

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

Petrklíč

U potoka roste kvítí,

říkají mu Petrklíč.

Na koho to slovo padne,

ten musí jít z kola pryč.

 

Píseň s pohybem:

Přišlo jaro

Přišlo jaro se sluníčkem,

zem otvírá zlatým klíčkem,

všechno se raduje,

zpívá a tancuje.

Jaro vítá vás!

 

Když jsem já sloužil

Když jsem já sloužil to první léto,

vysloužil jsem si kuřátko za to.

A to kuře krákoře, běhá po dvoře,

má panenka pláče doma v komoře.

 

Když jsem já sloužil to druhé léto,

vysloužil jsem si kačenku za to.

A ta kačka blátotlačka a to kuře krákoře,

běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.

 

Když jsem já sloužil to třetí léto,

vysloužil jsem si husičku za to.

A ta husa chodí bosa a ta kačka blátotlačka

 a to kuře krákoře, běhá po dvoře,

má panenka pláče doma v komoře.

 

Když jsem já sloužil to čtvrté léto,

vysloužil jsem si vepříka za to.

A ten vepř jako pepř a ta husa chodí bosa

a ta kačka blátotlačka a to kuře krákoře, běhá po dvoře,

má panenka pláče doma v komoře.

 

Když jsem já sloužil to páté léto,

vysloužil jsem si telátko za to.

A to tele hubou mele a ten vepř jako pepř

a ta husa chodí bosa a ta kačka blátotlačka

a to kuře krákoře, běhá po dvoře, má panenka pláče

 

Comments are closed.