Berušky v únoru

Cíle měsíce:

  • Rozvoj a užívání všech smyslů
  • Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky
  • Rozvoj kooperativních schopností

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

KAŠPÁREK

Kašpárek si poskakuje,

tak si nožky protahuje.

Pak si dřepne, sedne, lehne,

už se ani nehne.

Perníková chaloupka


„Odkud ten náš holub letí?“
„Letím z lesa milé děti,
vrků, vrků, vrků.“
„Cos tam viděl holoubku?“
„Perníkovou chaloupku u černého smrku.“
„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem krmili se perníkem.“
„A když z okna na zahradu vystrčila bába bradu,
nebáli se, holoubku?“
„Kdepak? Zamkli chaloupku na cukroví klíč –
a už byli pryč!“

PRVNÍ POHÁDKA


Princeznička na bále,
poztrácela korále.
 
Její táta mocný král, 
Honzíka si zavolal:
 
„Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!“
 
Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů.
 
Přinesl je před krále:
„Nesu vám ty korále,
 
větší už tam neměli,
snědli je už v neděli.“

 

Comments are closed.