Plán akcí

Plán akcí na I. pololetí 2022/2023

 

ZÁŘÍ :       

15. 9. 2022 – ČTVRTEK – začíná  SPORTÍK  (pro přihlášené děti)

19. 9. 2022 – BYLINKOVÁ ZAHRADA na Kraví hoře

21. 9. 2022 –  DIVADLO V MŠ  (Pohádkový dědeček)

26. 9. 2022 –  „CO CHUTNÉHO A ZDRAVÉHO NAJDEŠ NA NAŠÍ ZAHRADĚ“ – Co jsme vypěstovali. (PROJEKTOVÝ DEN)                

 

ŘÍJEN:              

ZAČÍNAJÍ  KROUŽKY:

  • „BABIČKO PŘEČTI POHÁDKU„ – před spaním
  • Každé PONDĚLÍ – ANGLIČTINA VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ – WHAT I HAVE LEARNED? (pokud nechcete, aby Vaše dítě kroužek navštěvovalo, nahlaste to učitelce ve třídě MOTÝLKŮ)
... ► čti více!

Plán akcí na II. pololetí 2021/2022

ÚNOR:          

KROUŽKY NA II. POLOLETÍ – KERAMIKA, ANGLIČTINA A TANEČKY

16.2. KARNEVAL S DIVADLEM TETINY

24.2. KOBLÍŽEK DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO PŘEDŠKOLÁKY – na dopravním hřišti – odjezd autobusu v 9.00 hod.

 

BŘEZEN:      

15.3. Beseda v MŠ s učitelkou ZŠ a rodiči budoucích školáků v 15.30 hod.

16.3. Berušky a Včeličky –návštěva knihovny (ABECEDA S ROZÁRKOU)

17.3. čtvrtek – začíná SPORTÍK

Návštěva OTEVŘENÉ ZAHRADY – všechny děti

23.3. Motýlci – návštěva knihovny (ABECEDA S ROZÁRKOU) – odchod dětí z MŠ vždy v 9.30 hod.

30.3. PROJEKTOVÝ DEN „ODEMYKÁNÍ ZAHRADY“   ... ► čti více!


Plán akcí na I. pololetí 2021/2022

ZÁŘÍ:

30. 8.     SCHŮZKA NOVÝCH RODIČŮ V 14.00 – 15.00 HOD.

15. 9.     BEZPEČNOST NA ULICI – S TETINAMA NA ZELENOU (divadlo)

16. 9.     „CO CHUTNÉHO A ZDRAVÉHO NAJDEŠ NA NAŠÍ ZAHRADĚ  (projektový den)

22. 9.      WHAT I HAVE LEARNED? – ZAČÍNÁ KROUŽEK ANGLIČTINY VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ (pokud nechcete, aby Vaše dítě kroužek navštěvovalo, nahlaste to učitelce ve třídě MOTÝLKŮ)

22. 9.      NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZAHRADY – Centrum léčivých bylin

23. 9.     ARBORETUM KŘTINY – DĚTI ZE TŘÍDY MOTÝLKŮ (výlet autobusem)

 

ŘÍJEN:      

ZAČÍNAJÍ KROUŽKY

30. 9.     SPORTÍK

 5.10.     TVOŘÍM,... ► čti více!


AKTIVITY PRO DĚTI V MĚSÍCI – ZÁŘÍ

15. září 2021

TETINY – DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro všechny děti na zahradě mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

23. září 2021

Máme pro předškolní  děti zajištěný výlet do ARBORETA

 

Všechna nařízená opatření budou  zajištěna.… ... ► čti více!


AKTIVITY PRO DĚTI V MĚSÍCI KVĚTNU A ČERVNU

KVĚTEN:

ÚTERÝ 25. 5. 2021 – SPOLEČNÉ FOTO DĚTÍ

V 9.15 hod se budou děti fotit na společné foto.

ČERVEN: 

ÚTERÝ 1. 6. 2021 – OSLAVA „DNE DĚTÍ„

Na školní zahradě se uskuteční oslava Mezinárodního dne dětí.

 

STŘEDA 9. 6. 2021 – ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Rozloučení s předškoláky naší Mateřské školy proběhne s pohádkou a pasováním.

 

 STŘEDA 23. 6. 2021 – MASTERŠÉF VŠETIČKOVA

Třídy budou mezi sebou soutěžit o nejlépe nazdobenou a ochucenou pizzu,

kterou si upečeme a na které si pak děti pochutnají.

Poznámka: Se surovinami nám mohou pomoct rodiče. Děkujeme.

 

 … ... ► čti více!


Focení v MŠ Všetičkova

 

Vážení rodiče,

v úterý 25. května se v 9.15 h budou děti

fotit na společné foto třídy.

Pokud máte zájem o focení s kamarádem / kamarádkou,

nahlaste to prosím ve své třídě.

... ► čti více!


Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 4

Téma č. 3: Velikonoce

Začíná nám velikonoční týden. 🙂

 

Jak lidé slavili Velikonoce?

Můžete se s dětmi podívat na pohádku:
Chaloupka na vršku Jak se pomlázky ztratily (05).
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

Pokud máte knihu „Chaloupka na vršku“, pohádku si společně přečtěte.

Po shlédnutí příběhu (zjišťujte pomocí otázek pozornost dítěte při naslouchání) se dětí zeptejte:

  • V kterém ročním období slavíme Velikonoce? (opakujeme a upevňujeme názvy a posloupnost ročních období)
  • Proč se na Velikonoce vymetají komíny? (a jiné tradice a zvyky dostupné v příběhu)
... ► čti více!

Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 3

Téma č. 3: Jarní probuzení II.

 

Přečtěte dětem a naučte je říkanku.

ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ
(Jiří Žáček – Jarní říkadlo)

Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme rukama)
nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme)
Odtáhnu tě za pačesy, (táhneme za provaz)
za ty hory, za ty lesy. (ukazujeme hory)
Až se vrátím nazpátek, (ťukáme prsty do dlaně)
svleču zimní kabátek. (naznačujeme svlékání)
Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme)
nebo na tě vezmu bič. (naznačujeme práskání bičem)


Povídáme si doma s dětmi:

  • Povídejte si společně o tom, jaké máme roční období, které končí a jaké bude následovat po něm? … (rozvíjíte vyjadřování
... ► čti více!

Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 2

Téma č. 2: Jarní probuzení I.

Cílem tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy předjaří a jara.
Umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka, bledule, …).
Učit se prožívat radost z probouzející se přírody.


Motivační pohádka:   

„O jarním sluníčku“

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat, tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat

... ► čti více!

Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 1

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ Vám budeme v 10 denních intervalech na našich stránkách zveřejňovat „Inspirace pro práci s dětmi na doma“ na téma, které mělo být v MŠ aktuálně probíráno.

Věříme, že Vás a děti bude práce bavit. 🙂


Téma č. 1: Kniha je můj kamarád
 

 
Hádanka: Mám listy a přesto nejsem strom. Kdo jsem?


Hra na malíře = ilustrátor.

Knihy můžeme rozdělit na jednotlivé druhy podle toho, pro koho jsou napsané – knihy pro děti a knihy pro dospělé.

Knihy pro děti jsou většinou pohádkové, dobrodružné – píše se v nich o různých dobrodružných příhodách dětí i dospělých, encyklopedie,
... ► čti více!