Plán akcí

Focení v MŠ Všetičkova

 

Vážení rodiče,

v úterý 25. května se v 9.15 h budou děti

fotit na společné foto třídy.

Pokud máte zájem o focení s kamarádem / kamarádkou,

nahlaste to prosím ve své třídě.

... ► čti více!


Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 4

Téma č. 3: Velikonoce

Začíná nám velikonoční týden. 🙂

 

Jak lidé slavili Velikonoce?

Můžete se s dětmi podívat na pohádku:
Chaloupka na vršku Jak se pomlázky ztratily (05).
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

Pokud máte knihu „Chaloupka na vršku“, pohádku si společně přečtěte.

Po shlédnutí příběhu (zjišťujte pomocí otázek pozornost dítěte při naslouchání) se dětí zeptejte:

 • V kterém ročním období slavíme Velikonoce? (opakujeme a upevňujeme názvy a posloupnost ročních období)
 • Proč se na Velikonoce vymetají komíny? (a jiné tradice a zvyky dostupné v příběhu)
... ► čti více!

Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 3

Téma č. 3: Jarní probuzení II.

 

Přečtěte dětem a naučte je říkanku.

ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ
(Jiří Žáček – Jarní říkadlo)

Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme rukama)
nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme)
Odtáhnu tě za pačesy, (táhneme za provaz)
za ty hory, za ty lesy. (ukazujeme hory)
Až se vrátím nazpátek, (ťukáme prsty do dlaně)
svleču zimní kabátek. (naznačujeme svlékání)
Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme)
nebo na tě vezmu bič. (naznačujeme práskání bičem)


Povídáme si doma s dětmi:

 • Povídejte si společně o tom, jaké máme roční období, které končí a jaké bude následovat po něm? … (rozvíjíte vyjadřování
... ► čti více!

Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 2

Téma č. 2: Jarní probuzení I.

Cílem tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy předjaří a jara.
Umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka, bledule, …).
Učit se prožívat radost z probouzející se přírody.


Motivační pohádka:   

„O jarním sluníčku“

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat, tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat

... ► čti více!

Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 1

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ Vám budeme v 10 denních intervalech na našich stránkách zveřejňovat „Inspirace pro práci s dětmi na doma“ na téma, které mělo být v MŠ aktuálně probíráno.

Věříme, že Vás a děti bude práce bavit. 🙂


Téma č. 1: Kniha je můj kamarád
 

 
Hádanka: Mám listy a přesto nejsem strom. Kdo jsem?


Hra na malíře = ilustrátor.

Knihy můžeme rozdělit na jednotlivé druhy podle toho, pro koho jsou napsané – knihy pro děti a knihy pro dospělé.

Knihy pro děti jsou většinou pohádkové, dobrodružné – píše se v nich o různých dobrodružných příhodách dětí i dospělých, encyklopedie,
... ► čti více!

Program MŠ na prosinec 2020

Vážení rodiče,

níže najdete program naši MŠ na prosinec 2020:

 • v pátek 4. 12. 2020 budou mít děti v dopoledních hodinách Mikulášskou besídku.

 • v úterý 15. 12. 2020 proběhne v dopoledních hodinách Vánoční besídka.

 • Provoz mateřské školy končí v úterý 22. prosince 2020. Na Vaše děti se opět těšíme v pondělí 4. ledna 2021.

 … ... ► čti více!


Plán aktivit – leden a únor 2020

V lednu se zaměříme na předškoláky a jejich výsledky v souvislosti se zápisem do základní školy.


Ve čtvrtek 23. ledna 2020 bude Beseda rodičů s učiteli základních škol

Začátek v 15.30 hod.

Zvaní jsou všichni rodiče, kteří mají zájem dozvědět se víc o nástupu dítěte do základní školy. Můžete si připravit dotazy.


29. ledna 2020 na předchozí besedu rodičů s učiteli základních škol naváže

Práce s předškolními dětmi za účasti rodičů.

Začátek je v 15.00 hod.


3. února 2020 (v pondělí) začne pro přihlášené děti plavání na Kraví hoře.  

Odjíždět se bude v 9.00… ... ► čti více!


Plán aktivit – prosinec 2019

V pátek 6.12.2019 v 9.30 hod bude v MŠ divadelní představení
„POHÁDKA O HLOUPÝCH ČERTECH“ spojené s Mikulášskou nadílkou.


Koncert VÁNOČNÍCH KOLED se překládá na čtvrtek 12.12.2019 ráno.
Děti musí být v mateřské škole do 8.00 hod.  


V úterý 17.12.2019 navštívíme divadelní představení v ZŠ nám. Míru
„NOVÁ  HVĚZDA„ – odchod z MŠ  v 9.45 hod.


Ve středu 18.12.2019 se v MŠ koná:

 • dopoledne – VÁNOČNÍ BESÍDKA – začátek v 9.00 hodin
 • odpoledne – VÁNOČNÍ DÍLNIČKY PRO RODIČE A DĚTI – začátek v 15.30
... ► čti více!

Plán aktivit na I. pololetí 2019/2020

ZÁŘÍ:         

19.9.    SCHŮZKA RODIČŮ  v 15.30 hod.

ŘÍJEN: 

ZAČÍNAJÍ  KROUŽKY

 • UT – INDIVIDUÁLNÍ LOOGOPEDIE, KERAMIKA
 • ST – ANGLIČTINA
 • ČT – SPORTÍK,  TANEČKY

15.10.  ÚSTNÍ  HYGIENA  (postupně všechny třídy) zač. v 9.15 hod. Dejte dětem s sebou kartáček na zuby.   

22.10.   PODZIMNÍČEK  – PRÁCE S PŘÍRODNINAMI – pro rodiče s dětmi –  plus  práce na školní zahradě v 15.30 hod. (Možnost individuálního… ... ► čti více!


Plán aktivit – duben 2019

Ve středu 10. 4. 2019

Tvoření s Velikonoční pohádkou v knihovně J. Mahena

 /Třída Berušek a Včeliček – mimo předškoláků/

Odchod z MŠ je v 9.30 h

Ve čtvrtek 11. 4. 2019

Tvoření s Velikonoční pohádkou v knihovně J. Mahena

 – předškoláci

Odchod z MŠ je v 9.30 h

V úterý 16. 4. 2019

Velikonoční zvyky a koledy –  dopolední besídka v MŠ – začátek v 9.30 hodin

Ve čtvrtek 25. 4. 2019

Pohádkový děděček

–   divadlo v MŠ , začátek v 9.00 hod.

... ► čti více!