Okénko do třídy Motýlků

Aktivity Motýlků v listopadu a prosinci

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení schopnosti vyjádřit pocity a dojmy, podpora vzájemné komunikace
 • Posilovat prosociální chování  –  udělat radost druhému
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Seznamování se světem kultury a umění- rozvoj společenského i estetického vkusu
 • Kultivovaný přednes, rozvíjení paměti
 • Vytvářet pozitivní vztahy k rodině


Básničky, říkanky, písničky…

 

Ježek v zimě

Kam se ježek v zimě schoval,
neklouzal se nesáňkoval.
Zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí.
Zahrabal se do země,
lidičky vzbuďte mě.
Až zavoní fialky,
zapískají píšťalky.

 … ... ► čti více!


Aktivity Motýlků v září a říjnu

Ve třídě Motýlků jsme se v září zaměřili na vzájemné vztahy mezi dětmi, sžití celého kolektivu dětí a vzájemnou pomoc. Dále na sebeobsluhu, hygienické návyky a také na důležitá slůvka – pozdravit, poprosit, poděkovat. Rovněž na správné a kulturní stolování s použitím příboru.

S dětmi jsme začali cviky na prsty, jazyk, různá říkadla na procvičení hlásek:
„G“ – GORILA
„R“ – RARÁŠCI
„P“ – PEPA

GORILA                                                               
Gorila se v Kongu,                                               

... ► čti více!

Motýlci v únoru 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvoj paměti, pozornosti, kultivovaný přednes
 • Rozvoj dovedností hudebních, výtvarných a dramatických
 • Učit se, že každá lidská aktivita přináší důsledky

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Karnevalové veselí

Dneska máme velký bál,

hurá je tu karneval.

Z holčiček jsou princezny,

splní si své tajné sny.

Kluci si dnes meče vzali,

za prince se ustrojili.

Na bále dnes společně,

je nám všem moc báječně.

O Palečkovi, který vyrostl
Narodil se chlapeček,
malý jak tvůj paleček,
v náprstku ho vykoupali,
ve skořápce kolíbali:
„Spi, Palečku, spi!“
 
Nerostl

... ► čti více!

Motýlci v lednu 2020

Cíle měsíce:

 • Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem
 • Vytváření postojů
 • Pozorovat změny mezi živou a neživou přírodou – experimentovat

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Leden
Leden, leden, přikryl vodu ledem,
tam kde včera byla louže,
tam to dneska pěkně klouže.

Vločka
Volá vločku vločka,
ať prý na ni počká,
že neví, kam padá,
má zavřená očka.

Zimní
Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
Fouká, fouká, bílá louka,
zima je pejskovi, ke kamnům kouká.

Sníh
Padá snížek bělounký na lesy a pole,
stele měkké peřinky na kameny holé.
Na

... ► čti více!

Motýlci v prosinci 2019

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení schopnosti vyjádřit pocity a dojmy, podpora vzájemné komunikace
 • Posilovat prosociální chování  –  udělat radost druhému
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Seznamování se světem kultury a umění- rozvoj společenského i estetického vkusu
 • Kultivovaný přednes, rozvíjení paměti
 • Vytvářet pozitivní vztahy k rodině


Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Čertíku, Bertíku,co to neseš v pytlíku,
čertíku, Bertíku co to v pytli máš.
Je to myš, černá myš,
Našla u tě dobrou skrýš,
je to myš, černá myš,
snad z ní nemáš strach,
Čertíku, Bertíku,už… ... ► čti více!


Motýlci v říjnu 2018

Motýlci

V říjnu nás navštívila paní zubařka, která dětem vysvětlila, jak se správně starat o zuby.

Ve školce jsme také přivítali rodiče na „Podzimníčku“. Děti si s rodiči mohli vyrobit krásné věci z přírodnin a odnést si je domů. Někteří byli moc štědří a výrobky nám nechali na výzdobu školky.

Na konci října naši školku navštívili i hasiči. Dětem předvedli výbavu hasiče, požární techniku a děti si zkusily i první pomoc při požáru.

 

Venku se již ochlazuje a počasí se začíná mračit. Brzy přijde první sníh a tak se s dětmi těšíme na zamykání zahrady, které ve školce… ... ► čti více!


Motýlci v září 2018

Motýlci

Přišlo září a už tu máme nový školní rok! Předškoláci a nejstarší děti se opět sešli ve třídě Motýlků.  Tento rok máme předškoláčků 19. Pro děti, které již chodily do Motýlků minulý rok a paní učitelku Ivetu už znají, byla pouze změna, že s nimi tento školní rok bude i paní učitelka Radka, která byla minulý rok u Včeliček.

Ve třídě jsme si vyčlenili pravidla naší třídy, prozkoumali, kde najdeme různé pomůcky a hračky a začali jsme se poznávat a pomalu po kouskách se připravovat na školu. Začali jsme také číst knížku „Pohádkový dědeček“, zpíváme písničky a učíme se básničky.

Motýlci… ... ► čti více!