Okénko do třídy Včeliček

Včeličky v květnu a červnu

Cíle měsíce:

 • zajímá se o druhé a o to, co se děje kolem
 • chápat, že všichni lidé, děti, mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný
 • chovat se zdvořile, přistupovat k lidem bez předsudků a s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 
Básničky:
Maminka
Maminka je moje kráska,
maminka je klid a láska,
když se na mě usměje,
hned na světe krásně je.
Je to poklad, který mám,
nejcennější, který znám.

 

Perníková chaloupka
Odkud ten náš holub letí,
letím z lesa milé děti. Vrkůůů.
Cos tam viděl holoubku?
Perníkovou chaloupku u černého smrku.

Viděls také Mařenku?
Jakpak by ne holenku,
viděl jsem ji s Jeníkem,
... ► čti více!

Včeličky v březnu a dubnu

Cíle měsíce:
 • rozvoj fyzické zdatnosti aktivním pohybem
 • rozvíjíme všechny smysly
 • poznávat některé profese
 • rozvoj úcty k životu ve všech formách
 
Básničky:

Petrklíč

U potoka roste kvítí,

říkají mu Petrklíč.

Na koho to slovo padne,

ten musí jít z kola pryč.

 

Hody, hody, doprovody

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

Písničky:

Na jaře

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,

hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

 

Čáp veze sluníčko, točí se kolečko,

hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop.

 

Sluníčko, sluníčko

Sluníčko

... ► čti více!

Včeličky v lednu a únoru

Cíle měsíce:
 • Získat povědomí, že všechno se  časem vyvíjí a proměňuje
 • Všímat si změn v přírodě – učit se chápat změny

 

Básničky:

 

Čepice a rukavice

Čepice mi hodně sluší,

schovají mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

kdyby přišla fujavice.

 

Sněhulák – rozpočítadlo

Stál sněhulák na šišato,

kdo ho stavěl může za to,

bum, sněhulák spad,

budem počítat.

Jeden, dva, tři, tys to byl,

tys to špatně postavil.

 

Písničky:

 

Bude zima

Bude zima bude mráz,

kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám se já do dubu,

tam tu zimu přebudu.

 

Kos a vrána

Jednou v zimě, brzy ráno,

... ► čti více!

Aktivity Včeliček v listopadu a prosinci

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení pozitivních citů – k sobě, kamarádům, rodině
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • Rozvíjení dovedností hudebních / rytmických, pohybových, dramatických a jemné motoriky /
 • Seznamování s kulturními hodnotami a tradicemi
 • Rozvoj kooperativních schopností

 

Ježek

Ježek ten je ježatý,
od hlavy až po paty,
mračí se a žaluje,
na každého kdo tu je.
Ježku, ježku, co ti vadí?
Že mě nikdo nepohladí.

Ježek leze ze křoví,
copak hledá, kdo to ví?
Jablko? Omyl veliký,
nejraděj má červíky.

 

Mik-miku,… ... ► čti více!


Aktivity Včeliček v září a říjnu

Ve třídě Včeliček se celý měsíc září nesl především v duchu adaptace.  Nové děti se seznámily s prostředím MŠ a personálem školy.  Důležitým hlediskem přechodu dítěte do mateřské školy je jeho věk, zralost, způsobilost a připravenost. Vstupem do nového prostředí bez mámy je pro dítě psychicky náročné a stresující. Paní učitelky se snažily co nejvíce dětem tuto novou etapu života a velkou změnu usnadnit a navodit pozitivní atmosféru, aby se děti v MŠ cítily dobře.

Děti se naučily svou značku a orientovat se v prostoru MŠ. Nastavili jsme si společná pravidla soužití ve třídě. Děti se seznámily… ... ► čti více!


Včeličky v únoru

Cíle měsíce:

 • Rozvoj řeči a komunikativních dovedností. Rozvoj čtenářské pregramotnosti.
 • Seznamovat se s kulturními hodnotami
 • Vytváření postojů

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Máme tu Masopust (píseň)

Máme tu Masopust, hej, hej, hej!

Maškary všude řádí.

Dneska je veliký masek rej,

dneska se dovádí.

My jsme ta největší strašidla,

co tady kolem šmejdí.

Strašidla nemají pravidla,

řádí, tančí, rejdí.

Červená Karkulka (píseň)
Na palouku v bodláčí leží vlk a kouří lulku.
Honem vyskoč chlupáči, dej si pozor na Karkulku.
Ona chodí do džuda, každé ráno vzpírá činku.
Čeká tě

... ► čti více!

Včeličky v lednu

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení paměti, pozornosti
 • Všímat si změn v přírodě – pozorovat a pojmenovat tyto změny
 • Posilovat prosociální chování

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Zimní píseň
 
Jednou v zimě brzy ráno stěžoval si kos,
všude bílo milá vráno a ja jsem tu bos.
Ref: Brr brr to je zima,
Brr brr to je mráz.
Pojď Evičko, pojď Honzíčku, pojď mezi nás
 
Bílá vrána posedává blízko v dveří, 
že jsem byla včera černá nikdo nevěří.
Ref: Brr brr to je zima …..

Čepice a rukavice
Čepice mi hodně sluší,
schovává mi obě uši.
K čepici mám rukavice,
kdyby přišla fujavice.

Bude zima
Bude zima, bude

... ► čti více!

Včeličky v prosinci

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení pozitivních citů – k sobě, kamarádům, rodině
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • Rozvíjení dovedností hudebních / rytmických, pohybových, dramatických a jemné motoriky /
 • Seznamování s kulturními hodnotami a tradicemi
 • Rozvoj kooperativních schopností

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

 

Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přišel s čertem na guláš,
Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje,
Mik-miku, Mik-miku,… ... ► čti více!


Včeličky v říjnu

Včeličky

V měsíci říjnu jsme si s dětmi vyrobili Dráčka Hráčka. Také jsme „zavařovali jablíčka“.

S dětmi jsme se naučili básničku:

Dupy, dupy, dupačky,

Já mám čtyři nožičky.

Jsem ježeček bodlinka,

Už mě hledá maminka.

 … ... ► čti více!


Včeličky v září

Včeličky
 1. září jsme se všichni setkali v Mateřské škole Všetičkova, ve třídě Včeliček.

Ve třídě Včeliček je nás 24 kamarádů, kde si hrajeme, zpíváme, tančíme a cvičíme. Také chodíme na zahradu, kde máme spoustu hraček. Když pršelo, šli jsme na procházku, kde jsme si vyprávěli o podzimu, sbírali jsme oříšky, listy a také kaštánky.

 

Když jsem šel z hub,

ztratil jsem zub,

našla ho Johana

 s dlouhýma nohama.

Já na ni dup:

Děj sem ten zub!

Nebo ti vytrhnu z drdolu zub! Au!… ... ► čti více!