Okénko do tříd

Aktivity Berušek v září a říjnu

Ve třídě Berušek jsme se v měsíci září s dětmi seznámili s prostředím MŠ – třída, umývárna, zahrada. Děti se seznámily s p. učitelkami a novými kamarády. P. učitelky vedly děti k samostatnosti při sebeobsluze.

ZÁŘÍ                                                                     
Září klepe na dveře,                                            
školka zase otevře.                                              
Přijde do ní mnoho dětí,                                     
bude jich tu jako smetí.                                       
Stanou se z nich

... ► čti více!

Aktivity Včeliček v září a říjnu

Ve třídě Včeliček se celý měsíc září nesl především v duchu adaptace.  Nové děti se seznámily s prostředím MŠ a personálem školy.  Důležitým hlediskem přechodu dítěte do mateřské školy je jeho věk, zralost, způsobilost a připravenost. Vstupem do nového prostředí bez mámy je pro dítě psychicky náročné a stresující. Paní učitelky se snažily co nejvíce dětem tuto novou etapu života a velkou změnu usnadnit a navodit pozitivní atmosféru, aby se děti v MŠ cítily dobře.

Děti se naučily svou značku a orientovat se v prostoru MŠ. Nastavili jsme si společná pravidla soužití ve třídě. Děti se seznámily… ... ► čti více!


Aktivity Motýlků v září a říjnu

Ve třídě Motýlků jsme se v září zaměřili na vzájemné vztahy mezi dětmi, sžití celého kolektivu dětí a vzájemnou pomoc. Dále na sebeobsluhu, hygienické návyky a také na důležitá slůvka – pozdravit, poprosit, poděkovat. Rovněž na správné a kulturní stolování s použitím příboru.

S dětmi jsme začali cviky na prsty, jazyk, různá říkadla na procvičení hlásek:
„G“ – GORILA
„R“ – RARÁŠCI
„P“ – PEPA

GORILA                                                               
Gorila se v Kongu,                                               

... ► čti více!

Berušky v únoru 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky
 • Rozvoj kooperativních schopností

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

KAŠPÁREK

Kašpárek si poskakuje,

tak si nožky protahuje.

Pak si dřepne, sedne, lehne,

už se ani nehne.

Perníková chaloupka


„Odkud ten náš holub letí?“
„Letím z lesa milé děti,
vrků, vrků, vrků.“
„Cos tam viděl holoubku?“
„Perníkovou chaloupku u černého smrku.“
„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem krmili se perníkem.“
„A když z okna na zahradu

... ► čti více!

Motýlci v únoru 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvoj paměti, pozornosti, kultivovaný přednes
 • Rozvoj dovedností hudebních, výtvarných a dramatických
 • Učit se, že každá lidská aktivita přináší důsledky

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Karnevalové veselí

Dneska máme velký bál,

hurá je tu karneval.

Z holčiček jsou princezny,

splní si své tajné sny.

Kluci si dnes meče vzali,

za prince se ustrojili.

Na bále dnes společně,

je nám všem moc báječně.

O Palečkovi, který vyrostl
Narodil se chlapeček,
malý jak tvůj paleček,
v náprstku ho vykoupali,
ve skořápce kolíbali:
„Spi, Palečku, spi!“
 
Nerostl

... ► čti více!

Včeličky v únoru 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvoj řeči a komunikativních dovedností. Rozvoj čtenářské pregramotnosti.
 • Seznamovat se s kulturními hodnotami
 • Vytváření postojů

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Máme tu Masopust (píseň)

Máme tu Masopust, hej, hej, hej!

Maškary všude řádí.

Dneska je veliký masek rej,

dneska se dovádí.

My jsme ta největší strašidla,

co tady kolem šmejdí.

Strašidla nemají pravidla,

řádí, tančí, rejdí.

Červená Karkulka (píseň)
Na palouku v bodláčí leží vlk a kouří lulku.
Honem vyskoč chlupáči, dej si pozor na Karkulku.
Ona chodí do džuda, každé ráno vzpírá činku.

... ► čti více!

Berušky v lednu 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení paměti, pozornosti
 • Seznamovat se společenským prostředím /ulice, město
 • Získat povědomí o tom, že všechno se časem vyvíjí, proměňuje

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Čepice a rukavice
Čepice mi hodně sluší,
schovává mi obě uši.
K čepici mám rukavice,
kdyby přišla fujavice.

Tanec vloček
Letěla si vločka malá,
S kamarádkou tancovala.
Jak větříky fouknou,
sem a tam se zhoupnou.
 
Letí, letí, spadnou na zem,
je z nich bílá deka rázem,
A malou chvíli,
celý svět je bílý.

Snížek padá z nebe na zem
Snížek padá z nebe na zem,
někdy trochu zebe.

... ► čti více!

Motýlci v lednu 2020

Cíle měsíce:

 • Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem
 • Vytváření postojů
 • Pozorovat změny mezi živou a neživou přírodou – experimentovat

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Leden
Leden, leden, přikryl vodu ledem,
tam kde včera byla louže,
tam to dneska pěkně klouže.

Vločka
Volá vločku vločka,
ať prý na ni počká,
že neví, kam padá,
má zavřená očka.

Zimní
Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
Fouká, fouká, bílá louka,
zima je pejskovi, ke kamnům kouká.

Sníh
Padá snížek bělounký na lesy a pole,
stele měkké peřinky na kameny holé.
Na

... ► čti více!

Včeličky v lednu 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení paměti, pozornosti
 • Všímat si změn v přírodě – pozorovat a pojmenovat tyto změny
 • Posilovat prosociální chování

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Zimní píseň
 
Jednou v zimě brzy ráno stěžoval si kos,
všude bílo milá vráno a ja jsem tu bos.
Ref: Brr brr to je zima,
Brr brr to je mráz.
Pojď Evičko, pojď Honzíčku, pojď mezi nás
 
Bílá vrána posedává blízko v dveří, 
že jsem byla včera černá nikdo nevěří.
Ref: Brr brr to je zima …..

Čepice a rukavice
Čepice mi hodně sluší,
schovává mi obě uši.
K čepici mám rukavice,
kdyby přišla fujavice.

Bude zima
Bude

... ► čti více!

Včeličky v prosinci 2019

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení pozitivních citů – k sobě, kamarádům, rodině
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • Rozvíjení dovedností hudebních / rytmických, pohybových, dramatických a jemné motoriky /
 • Seznamování s kulturními hodnotami a tradicemi
 • Rozvoj kooperativních schopností

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přišel s čertem na guláš,
Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje,
Mik-miku,… ... ► čti více!