Okénko do tříd

Aktivity Včeliček v listopadu a prosinci

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení pozitivních citů – k sobě, kamarádům, rodině
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • Rozvíjení dovedností hudebních / rytmických, pohybových, dramatických a jemné motoriky /
 • Seznamování s kulturními hodnotami a tradicemi
 • Rozvoj kooperativních schopností

 

Ježek

Ježek ten je ježatý,
od hlavy až po paty,
mračí se a žaluje,
na každého kdo tu je.
Ježku, ježku, co ti vadí?
Že mě nikdo nepohladí.

Ježek leze ze křoví,
copak hledá, kdo to ví?
Jablko? Omyl veliký,
nejraděj má červíky.

 

Mik-miku,… ... ► čti více!


Aktivity Berušek v listopadu a prosinci

Cíle měsíce:

 • Schopnost vyjádřit pocity a dojmy
 • Umět udělat radost druhému
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Rozvíjení dovedností hudebních / rytmických, pohybových, dramatických a jemné motoriky
 • Seznamování se zvyky a tradicemi
 • Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

 

Básničky, říkanky, písničky…

 

Listopad

Vítr přišel s listopadem,
všechno listí padá na zem.
Milé děti těšte se,
on nám zimu přinese.

 

Listopad

Padá listí, zlaté rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?
Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích.
Co … ... ► čti více!


Aktivity Motýlků v listopadu a prosinci

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení schopnosti vyjádřit pocity a dojmy, podpora vzájemné komunikace
 • Posilovat prosociální chování  –  udělat radost druhému
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Seznamování se světem kultury a umění- rozvoj společenského i estetického vkusu
 • Kultivovaný přednes, rozvíjení paměti
 • Vytvářet pozitivní vztahy k rodině


Básničky, říkanky, písničky…

 

Ježek v zimě

Kam se ježek v zimě schoval,
neklouzal se nesáňkoval.
Zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí.
Zahrabal se do země,
lidičky vzbuďte mě.
Až zavoní fialky,
zapískají píšťalky.

 … ... ► čti více!


Aktivity Berušek v září a říjnu

Ve třídě Berušek jsme se v měsíci září s dětmi seznámili s prostředím MŠ – třída, umývárna, zahrada. Děti se seznámily s p. učitelkami a novými kamarády. P. učitelky vedly děti k samostatnosti při sebeobsluze.

ZÁŘÍ                                                                     
Září klepe na dveře,                                            
školka zase otevře.                                              
Přijde do ní mnoho dětí,                                     
bude jich tu jako smetí.                                       
Stanou se z nich

... ► čti více!

Aktivity Včeliček v září a říjnu

Ve třídě Včeliček se celý měsíc září nesl především v duchu adaptace.  Nové děti se seznámily s prostředím MŠ a personálem školy.  Důležitým hlediskem přechodu dítěte do mateřské školy je jeho věk, zralost, způsobilost a připravenost. Vstupem do nového prostředí bez mámy je pro dítě psychicky náročné a stresující. Paní učitelky se snažily co nejvíce dětem tuto novou etapu života a velkou změnu usnadnit a navodit pozitivní atmosféru, aby se děti v MŠ cítily dobře.

Děti se naučily svou značku a orientovat se v prostoru MŠ. Nastavili jsme si společná pravidla soužití ve třídě. Děti se seznámily… ... ► čti více!


Aktivity Motýlků v září a říjnu

Ve třídě Motýlků jsme se v září zaměřili na vzájemné vztahy mezi dětmi, sžití celého kolektivu dětí a vzájemnou pomoc. Dále na sebeobsluhu, hygienické návyky a také na důležitá slůvka – pozdravit, poprosit, poděkovat. Rovněž na správné a kulturní stolování s použitím příboru.

S dětmi jsme začali cviky na prsty, jazyk, různá říkadla na procvičení hlásek:
„G“ – GORILA
„R“ – RARÁŠCI
„P“ – PEPA

GORILA                                                               
Gorila se v Kongu,                                               

... ► čti více!

Berušky v únoru 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky
 • Rozvoj kooperativních schopností

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

KAŠPÁREK

Kašpárek si poskakuje,

tak si nožky protahuje.

Pak si dřepne, sedne, lehne,

už se ani nehne.

Perníková chaloupka


„Odkud ten náš holub letí?“
„Letím z lesa milé děti,
vrků, vrků, vrků.“
„Cos tam viděl holoubku?“
„Perníkovou chaloupku u černého smrku.“
„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem krmili se perníkem.“
„A když z okna na zahradu

... ► čti více!

Motýlci v únoru 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvoj paměti, pozornosti, kultivovaný přednes
 • Rozvoj dovedností hudebních, výtvarných a dramatických
 • Učit se, že každá lidská aktivita přináší důsledky

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Karnevalové veselí

Dneska máme velký bál,

hurá je tu karneval.

Z holčiček jsou princezny,

splní si své tajné sny.

Kluci si dnes meče vzali,

za prince se ustrojili.

Na bále dnes společně,

je nám všem moc báječně.

O Palečkovi, který vyrostl
Narodil se chlapeček,
malý jak tvůj paleček,
v náprstku ho vykoupali,
ve skořápce kolíbali:
„Spi, Palečku, spi!“
 
Nerostl

... ► čti více!

Včeličky v únoru 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvoj řeči a komunikativních dovedností. Rozvoj čtenářské pregramotnosti.
 • Seznamovat se s kulturními hodnotami
 • Vytváření postojů

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Máme tu Masopust (píseň)

Máme tu Masopust, hej, hej, hej!

Maškary všude řádí.

Dneska je veliký masek rej,

dneska se dovádí.

My jsme ta největší strašidla,

co tady kolem šmejdí.

Strašidla nemají pravidla,

řádí, tančí, rejdí.

Červená Karkulka (píseň)
Na palouku v bodláčí leží vlk a kouří lulku.
Honem vyskoč chlupáči, dej si pozor na Karkulku.
Ona chodí do džuda, každé ráno vzpírá činku.

... ► čti více!

Berušky v lednu 2020

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení paměti, pozornosti
 • Seznamovat se společenským prostředím /ulice, město
 • Získat povědomí o tom, že všechno se časem vyvíjí, proměňuje

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Čepice a rukavice
Čepice mi hodně sluší,
schovává mi obě uši.
K čepici mám rukavice,
kdyby přišla fujavice.

Tanec vloček
Letěla si vločka malá,
S kamarádkou tancovala.
Jak větříky fouknou,
sem a tam se zhoupnou.
 
Letí, letí, spadnou na zem,
je z nich bílá deka rázem,
A malou chvíli,
celý svět je bílý.

Snížek padá z nebe na zem
Snížek padá z nebe na zem,
někdy trochu zebe.

... ► čti více!