Desatero předškoláka

Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům.

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout.

3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4. Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Dejte mu také najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky. Nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest).

5. Buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, oblečení,..).

7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. Zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Udělejte si jasno, jak prožíváte nastávající situaci vy. Pokud máte strach z odloučení od dítěte, dohodněte se, že dítě bude do školky vodit ten, který s tím má menší problém.

9. Neslibujte dítěti odměny předem za pobyt ve školce. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale i z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě, pokud den ve školce proběhne v pohodě, chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem.

10. O možnostech postupné adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Zpočátku můžete jít s dítětem do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny a podobně.

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říci co chce nebo potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

 

 

 

Comments are closed.