Informace k zápisu do Mateřské školy Brno, Všetičkova 19

Zápis dětí do Mateřské školy Brno, Všetičkova 19, na školní rok 2019/2020

I. Fáze – Vydávání přihlášek:

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek (1.dubna – 1. května 2019):

A, Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:
www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

 

nebo

B, Vyzvednutí v Mateřské škole Brno, Všetičkova 19

Vyzvednout si přihlášku v Mateřské škole Brno, Všetičkova 19 je možné:

               9. 4. 2019  od 14.30-16.30 h. V tuto dobu si můžete rovněž MŠ prohlédnout

 

nebo

C, Vyzvednutí na OŠMT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

II. Fáze – Příjem přihlášek:

Odevzdání vyplněné přihlášky v Mateřské škole Brno, Všetičkova 19 ve dnech 2. a 3. května 2019

Prosíme při odevzdání vyplněné přihlášky v MŠ s sebou přineste:

  • svůj platný  OP
  • rodný list dítěte
  • kartičku ZP
  • doklad o bydlišti
  • přihláška musí být podepsaná a potvrzená lékařem
  • případně další dokumenty

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat ředitelce MŠ:

              2. 5. 2019  od 10.00-11.45 h a 14.30-16.30 h.

              3. 5. 2019 od 10.00-11.45 h.

Těšíme se na Vás i Vaše děti. 

S dětmi pracujeme  podle Školního  vzdělávacího  programu, který  je zaměřený na podporu zdraví, tělesné zdatnosti, estetického cítění a rozvoj osobnosti- „OBJEVUJEME SVĚT.“ Nabízíme dětem další aktivity, včetně individuální logopedické prevence.  Mateřská škola je umístěná v klidné oblasti pod Kraví horou , nedaleko zastávky tramvaje č. 4 ,  dál od silnice ,  uprostřed velké a krásně vybavené zahrady . 

III. Fáze – Přijímací řízení

Od 9. května 2019
  • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.

 

Comments are closed.