INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Letáček 2022

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání.

V rámci projektu MAP Brno II se pod záštitou

1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka

a radního města Brna pro oblast školství Mgr. Jaroslava Suchého

konají vzdělávací semináře pro rodiče, které povedou odbornice na danou problematiku.

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Výchovné střípky pro rodiče tentokrát neklidných dětí 11. 1. 2022
Úskalí vstupu dítěte do základní školy   20. 1. 2022
Matematická pregramotnost 24. 1. 2022
Čtenářská pregramotnost    10. 2. 2022
Výchovné střípky aneb doporučení pro rodiče úzkostnějších dětí      15. 2. 2022
Rozvoj smyslového vnímání  28. 2. 2022
Školní zralost    1. 3. 2022
Výchovné vedení předškoláka k úspěšné adaptaci  15. 3. 2022

Semináře proběhnou ONLINE v prostředí Microsoft Teams vždy od 17 do 19 h a jsou bezplatné.

Odkaz na připojení jsou přihlášeným účastníkům rozesílány nejpozději 3 dny před realizací.

Registrace: map2.brno.cz, sekce „HOST“

V případě dotazů pište na e-mail: map2brno@gmail.com.

 

             Srdečně zveme všechny rodiče!                       

 

 

 

 

                                                            

 

Comments are closed.