JAK MŮŽEME POMOCI DĚTEM S NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

MÁMO, TÁTO, NEBOJTE SE O MĚ!!!

Vážení rodiče,

nástup dítěte do mateřské školy je významnou událostí v životě dítěte, ale i celé rodiny.

 Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě velkou změnou, která s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat. Vstup do neznámé budovy, do třídy s novými hračkami, než jaké zná z domova, mezi cizí děti a dospělé. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům a naučit se komunikovat s novou autoritou – paní učitelkou. Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak.

Některému dítěti trvá adaptace déle a musí být postupná, tzn. postupně prodlužovat pobyt dítěte v mateřské škole. Některé dítě si zvyká rychleji a za novými kamarády se těší.

Cílem adaptačního plánu je vytvoření takových podmínek postupné adaptace, které usnadní dítěti vstup do mateřské školy podle jeho individuálních potřeb.

Pro rodiče je nástup dítěte do mateřské školy rovněž zlom v jejich dosavadním životě, protože se musí podřídit pravidlům v režimu dne.  Dodržování pravidelného režimu dne poskytuje dítěti jistotu a bezpečí. Proto je důležité dítě na mateřskou školu připravovat a řídit se nabízenými doporučeními.

Všichni máme zájem dítěti nástup do mateřské školy usnadnit:

na webových stránkách naší mateřské školy v oddílu PRO RODIČE najdete potřebné informace. Například:

 • PRAVIDLA PRO RODIČE
 • DESATERO PŘEDŠKOLÁKA
 • OBLEČENÍ A PŘEZŮVKY

Ve ŠKOLNÍM ŘÁDĚ – najdete potřebné informace, týkající se ORGANIZACE POBYTU DĚTÍ V MŠ:

 • ÚHRADA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ
 • STRAVOVÁNÍ
 • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
 • PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY NAD RÁMEC ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Pokud budete mít nějaké dotazy, můžeme se sejít 30.8. 2021 ve 14.00 hodin na zahradě mateřské školy, kde Vám můžeme dotazy zodpovědět. Vše záleží na epidemiologické situaci a doporučení MŠMT, abychom neohrozili nástup dětí do mateřské školy dne 1. září 2021, na který se určitě těší.

VŠE POTŘEBNÉ VÁM BUDEME SDĚLOVAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A V ČASOPISE PRO RODIČE „ZPRÁVY SKŘÍTKA VŠETEČKY„.

PŘEDBĚŽNĚ SE MŮŽETE ROVNĚŽ PODÍVAT, NA AKCE, KTERÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 /2022 PLÁNUJEME:

 • Podzimníček
 • Zamykání zahrady
 • Návštěva Čerta a Mikuláše
 • Vánoční besídka a vánoční tvoření
 • Karnevalový rej
 • Odemykání zahrady
 • Velikonoční besídka
 • Oslava Dne matek
 • Oslava MDD v MŠ, skákací hrad
 • Polodenní výlet na hrad Špilberk
 • Návštěva botanické zahrady a Centra léčivých rostlin na Kraví hoře
 • Masteršéf Všetičkova
 • Výlet do ZOO 
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky
 • Vydávání časopisu „Zprávy skřítka Všetečky“

Divadla a výlet budou zařazeny dle možností podle vývoje epidemiologické situace a podle doporučení MŠMT.

 

Comments are closed.