Kontakty

Identifikační údaje školy:
Adresa: Mateřská škola Brno, Všetičkova 19
Zřizovatel: Statutární město Brno – Městská část Brno – střed
Ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková
Telefon: 543 245 441

E-mail: msvsetic@volny.cz