Kontakty

Identifikační údaje školy:


 
 

Adresa: Mateřská škola Brno
  příspěvková organizace
  Všetičkova 19
  602 00  Brno
Zřizovatel: Statutární město Brno, UMČ Brno – střed
IČ:
70285730
Ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková
Telefon: 543 245 441, 604 312 443
E-mail: vedení – msvsetic@volny.cz
  učitelky – ucitelky_msvsetic@volny.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 161785339/0300