Kontakty

Identifikační údaje školy:


 
 
 
 
 
Adresa: Mateřská škola Brno
  Všetičkova 19
  602 00  Brno
Zřizovatel: Statutární město Brno – Městská část Brno – střed
IČ:
70285730
Ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková
Telefon: 543 245 441
E-mail: msvsetic@volny.cz