Kontakty

Identifikační údaje školy:


 
 

Adresa: Mateřská škola Brno
  Všetičkova 19
  602 00  Brno
Zřizovatel: Statutární město Brno – Městská část Brno – střed
IČ:
70285730
Ředitelka: Paed. Dr. Růžena Janíčková
Telefon: 543 245 441, 607 809 916
E-mail: msvsetic@volny.cz
   
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 161785339/0300