Motýlci v prosinci

Cíle měsíce:

  • Rozvíjení schopnosti vyjádřit pocity a dojmy, podpora vzájemné komunikace
  • Posilovat prosociální chování  –  udělat radost druhému
  • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
  • Seznamování se světem kultury a umění- rozvoj společenského i estetického vkusu
  • Kultivovaný přednes, rozvíjení paměti
  • Vytvářet pozitivní vztahy k rodině


Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Čertíku, Bertíku,co to neseš v pytlíku,
čertíku, Bertíku co to v pytli máš.
Je to myš, černá myš,
Našla u tě dobrou skrýš,
je to myš, černá myš,
snad z ní nemáš strach,
Čertíku, Bertíku,už vím, co máš v pytlíku,
čertíku, Bertíku,ž vím, co tam máš.
Je to myš, černá myš,
snad se chlapče nebojíš?
Je to myš, černá myš,
vůbec nemám strach!

 

Černá Máry, skoč do jámy!
„Kdo tam je?” Čert tam je!
„Co tam dělá?” Vaří kaši.
„Čím ji mastí?” Kolomastí!
„Čím ji jí?”
Lopatou, má palici chlupatou.

 

Byla jedna Káča, co se chtěla vdát.
Čert to na ni viděl, šel s ní tancovat.
Na krk mu skočila, dokola s ním točila ://
Čert se jí moc líbil, že byl rohatý,
že měl v pekle teplo a byl bohatý.
Když nemohl na nohy, tahala ho za rohy ://
Hned si chtěla Káča, toho čerta brát,
Pořád se ho ptala, jak moc jí má rád.
Čert na to:Pro tebe chtěl bych třeba do nebe,
Ble ble ble, pro tebe, půjdu rovnou do nebe.

 

Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč,
Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas
Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje,
Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas. .

Čertici se narodilo tuze krásné mimino,
když ho čertu ukázala, křikl: „Hurá mamino!”
Z té radosti dělal věci, že se tomu každý smál,
kulil svoje černé oči, k vidlím oces přimotal.

 

A – písmeno pro tebe,
Anděl letí do nebe.
Andělka mu štěstí přála
a šátečkem zamávala,
aby neulétl a vrátil se zpět.

 

Doma všechno krásně voní
A ta vůně napoví,
že Vánoce přicházejí
a peče se cukroví.
Všichni při tom pomáhají,
vůní, cukrem, vanilkou,
v noci se pak někde vznáší,
krásný sen nad postýlkou.

 

Štědrej večer nastal. Štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.
Panimámo, vstaňte. Panimámo, vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.
Panimáma vstala. Panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.

 

Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ref: Ježíšku, panáčku!  Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat!
Začni Kubo na ty dudy, dudaj, dudaj, dudaj, dá! 
Ref. Ježíšku, panáčku! ……
A ty Janku na píštalku, dudli, tudli, dudli, dá!
Ref. Ježíšku panáčku! …..
A ty Mikši na housličky, hudli, tydli, hudli, dá!
Ref: Ježišku panáčku …
A ty Vávro, na tu basu, rumrum, rumrum, rumrum, dá!
Ref: Ježíšku panáčku!

 

Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
Syna porodila čistá panna, v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula, jej ovinula a zavinula, plenčičkama.


Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko
Před tebou padáme, dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky.
Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.
Já ti nesu veselého,beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
A co mi ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.
Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají,
slavně dudy dují, všichni prozpěvují.
Měj se dobře jezulátko, přespanilé pacholátko,
s tebou se loučíme, bohu poročíme.

 

Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy,
O tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo, děťátko.

 

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.

 

Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda,
na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.
Přišel za ní kmotr vlk, hej, hej, koleda,
natahoval na ni krk, hej, hej, koleda.
Paní kmotra pojď dolů, hej, hej, koleda,
a já dolů nepůjdu, hej, hej, koleda.
Ty máš velký zubiska, hej, hej, koleda,
natáh´ bys mi kůžiska, hej, hej, koleda.

 

 

 

Comments are closed.