Plán akcí na I. pololetí 2022/2023

 

ZÁŘÍ :       

15. 9. 2022 – ČTVRTEK – začíná  SPORTÍK  (pro přihlášené děti)

19. 9. 2022 – BYLINKOVÁ ZAHRADA na Kraví hoře

21. 9. 2022 –  DIVADLO V MŠ  (Pohádkový dědeček)

26. 9. 2022 –  „CO CHUTNÉHO A ZDRAVÉHO NAJDEŠ NA NAŠÍ ZAHRADĚ“ – Co jsme vypěstovali. (PROJEKTOVÝ DEN)                

 

ŘÍJEN:              

ZAČÍNAJÍ  KROUŽKY:

  • „BABIČKO PŘEČTI POHÁDKU„ – před spaním
  • Každé PONDĚLÍ – ANGLIČTINA VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ – WHAT I HAVE LEARNED? (pokud nechcete, aby Vaše dítě kroužek navštěvovalo, nahlaste to učitelce ve třídě MOTÝLKŮ)
  • Každý ČTVRTEK – SPORTÍK
  • Každé ÚTERÝ – TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME – keramický kroužek, popřípadě logopedie

17. 10. 2022 –  ZVÍŘÁTKA NA HLÍDCE – výukový program  ŠPILBERK tř. Motýlků

18. 10. 2022 – PODZIMNÍČEK –  pro děti i rodiče – tvoření a práce na zahradě (Možnost individuálního pohovoru o dětech s učitelkami a ředitelkou) – Začátek 15.00 HOD.           

26. 10. 2022 – ZAMYKÁNÍ  ZAHRADY – Tajemství stromů. (PROJEKTOVÝ DEN)

DRAKIÁDA  – Dle počasí.

 

LISTOPAD:

2. 11. 2022 – VÝLET DO TECHNICKÉHO MUZEAV BRNĚ – tř. Motýlků

8. 11. 2022 – FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – vánoční sada v 9.30 hod.

10. 11. 2022 – Práce s předškoláky – příprava na školu. Začátek v 15.00 hod. (Pro rodiče předškoláků)

SKŘÍTEK VŠETEČKA A POHÁDKOVÝ LES – kam se schovají zvířátka? Prozkoumáme Wilsonův les. Pevné boty. (DLE POČASÍ )

 

PROSINEC:      

6. 12. 2022 – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S NADÍLKOU V MŠ  PRO DĚTI

7. 12. 2022 – DIVADLO TETINY – ZIMA

14. 12. 2022 – VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ – v dopoledních hodinách pro děti začátek v 9.00 hod.

14. 12. 2022 – VÁNOČNÍ DÍLNIČKY PRO RODIČE S DĚTMI – odpoledne (od 15.00 – 17.00 hod.). Bude upřesněno dle možností a situace.

 

Tento plán bude postupně upřesňován!

PLAVÁNÍ  PRO DĚTI ZAČNE 22. 2. 2023 

 

 

 

Comments are closed.