PODMÍNKY PRO NÁSTUP DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD  25.05.2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem školy bude provoz naší mateřské školy opět zahájen dne 25.05.2020 současně s otevřením základních škol a školních jídelen.

Rodičům se doporučuje zvážit přítomnost dítěte v dětském kolektivu, docházka je dobrovolná i pro děti, které plní povinnou předškolní výchovu.

Potvrzení pro zaměstnavatele o znovuotevření mateřské školy pro rodiče, kteří pobírali OČR, budeme vydávat od 25.05.2020 při otevření mateřské školy.

V případě, že Vaše dítě nastoupí do MŠ od 25.05.2020 je nutné ho nahlásit ke stravě nejpozději do 19.05.2020 do 10.00 hod. a to buď telefonicky (tel. 543 245 441), nebo na e-mail školy msvsetic@volny.cz .

Při nástupu dítěte do mateřské školy od 25.05.2020 musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení, jehož formulář přikládáme a Splnění podmínek provozu, které jsou rovněž ke stažení.

 

 

 

 

Přílohy:  
Čestné prohlášení
Splnění podmínek provozu

 

 

Comments are closed.