Denní režim

Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem. Všechny třídy jsou smíšené ve věku od tří do šesti let. Při rozdělování dětí do tříd respektujeme přání rodičů a kamarádů.

 

 

Pracovní den začíná od 6.30 hod. a končí v 17.00 hod.

Od 6.30 hod. do 10.00 hod. – je dán prostor pro hru, herní činnosti, rozšiřování vědomostí, dovedností a svačinu.

Od 10.00 hod. do 12.00 hod. jsou děti na pobytu venku. Využívají vycházky na Kraví horu a převážnou část dne, zvlášť v jarních a letních měsících, tráví na zahradě mateřské školy. Po návratu z pobytu venku následuje oběd.

Spací aktivity jsou upravovány podle individuálních potřeb dětí.

Odpolední svačina je ve 14.30 hod., po ní následují opět herní, zájmové a pohybové činnosti, v pěkném počasí pobyt na zahradě, odkud se děti rozcházejí domů.

Dominantní činností je hra, formou hry rovněž probíhá intenzívní příprava na školu, která usnadňuje dětem přechod z mateřské do základní školy.

Mateřská škola se uzavírá v 17.00 hod. Při stanovení provozu školy je brán zřetel na potřeby rodičů.