Projekt – „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“.

Podrobnosti najdete v odkazu na webu statutárního města Brna:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/podpora-predskolniho-a-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-brne/

 

Comments are closed.