Třída Berušky

CESTUJEME DO POHÁDKY

 

– spoluvytváření prostředí pohody

– poslech pohádky a její dramatizace

– pohádkové postavy

– rozlišování dobra a zla v pohádkách

– hra na divadlo s loutkami

– přednes básniček

– zpěv písniček

– pohádkové hádanky

– prohlížení pohádkových knih

– opakování barev a jejich odstínů

– modelování z plastelíny