Třída Motýlci


Charakteristika:


POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU

  • časové vztahy- názvy měsíců, dny v týdnu- co je za den
  • povídáme si pohádku- souvislé vyjadřování, povídání- známé pohádky
  • hrajeme divadlo – loutky
  • dramatizace pohádky
  • pohádkové postavy
  • hádanky, říkadla
  • písničky z pohádek

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid.
Já tam, já tam, dávno už měl být.

Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím,
nestihnu to nestačím.
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.

Bez dechu, ve spěchu,
ženu si to po mechu.
Pověřen úkoly, ženu si to po poli.

Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid.
Já tam, já tam, dávno už měl být.

Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím,
nestihnu to nestačím.
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.

Podej kládu kamarádu
a ty dojdi pro pití.
Světlušce dej marmeládu,
ať nám na to posvítí.
Křidýlkama kmitáme, házíme a chytáme
Do pěti, do pěti, do pěti, do pěti,
budem bydlet v divukrásném doupěti.

Tkají tkalci malíčky i palci
Vzhůru, dolů máme na to školu.

Soukej, soukej, pozorně se koukej,
křížem krážem, na konci to svážem.

Tkaví tkalci malíčky i palci
Vzhůru, dolů máme na to školu.

Slunce už vysouší loužičky,
nebudou studené nožičky,
slunce má k sušení vlohy,
osuší mé dlouhé nohy.
Žádný vítr, žádné blesky,
to je hezky, to je hezky.
Teplý vánek houpe tě,
to je hezky na světě.

Slunce už vysouší obilí
i moje nožičky kobylí.
Vzbudíme strýčka i tetu,
aby se chystali k letu.
Žádný vítr, žádné blesky,
to je hezky, to je hezky.
Teplý vánek houpe tě,
to je hezky na světě.

Tak jsme čapli zlodějíčka,
šlo to jako na drátku.
Pošleme ho ze sluníčka
na pár týdnů do chládku.

Dělá hmyzu ostudu,
zavřeme ho do sudu,
do sudu, do sudu, do sudu, do sudu.
Tam si asi nějaký čas pobudu.

Tak jsme čapli Pučmelouda,
že se trochu nestydí.
Samý podfuk, samá bouda,
pochytil to od lidí.

Dělá hmyzu ostudu,
zavřeme ho do sudu,
do sudu, do sudu, do sudu, do sudu.
Tam si asi nějaký čas pobudu.