Třída Včeličky


Charakteristika:


KOUZELNÁ KNIHOVNA

  • prohlížení knih s ilustracemi
  • návštěva Mahenovy knihovny
  • práce s literárním textem- pokračovat, dokončit děj
  • rozdíl pohádka, povídka, báseň
  • pohádkový hrdina
  • hledáme rozdíly- popletené obrázky
  • výtvarné znázornění zážitků
  • pohádkové knihy

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

Odkud ten náš holub letí.
„Letím z lesa, milé děti, vrku, vrku, vrku.“
„Cos tam viděl holoubku?“
„Perníkovou chaloupku, u černého smrku, vrku, vrku, vrku.“
„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem jí s Jeníčkem, jak krmili se perníčkem.
A když z okna na zahradu, vystrčila baba bradu…“
„Nebáli se holoubku?“
„Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový klíč
a už byli pryč.“


„Kam, Karkulko malá, kam?“
„Chodím lesem sem a tam.
Co ty, vlku, tady chceš?“

„Sháním na zub kousek trávy,
po trávě se dobře tráví.“
„Vlku, vlku, to je lež,
vlci trávu nejedí!“

„To holčičky nevědí!“
„Vědí, pane, vlku, vědí,
ale odkud, nepovědí.
Náš pes také trávu nejí,
kosti on má nejraději.“

„Já jsem vlk, ne pes,
budu-li chtít, sežeru tě!“
„Trávu si jez, máš-li chutě,
je jí plný les!“

„Copak máš v tom košíčku?“
„Bábovku a kytičku.“
„A kam neseš košíček?“
„K svátku babičce jej nesu.
Už jsem přešla sedm lesů,
bydlí tamhle – kousíček.“

„Chceš-li, já tě doprovodím.“
„I ne! Ráda sama chodím.“
„Čímpak je Tvůj tatínek?“
„Hádek! Dělá ohýnek,
ten ohýnek rudě šlehne,
kam dopadne, nic se nehne.
Tatínek je myslivec.“

„Aha, to je jiná věc!
A kdepak je v tuhle chvíli?“
„Kousek odtud vlky střílí,
tamhle u těch velkých stromů.
Počkej na něj chviličku!“

„Už nemám čas, musím domů.
A pozdravuj babičku!“     

Polámal se mraveneček,
ví to celá obora,
o půlnoci zavolali
mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.

Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil neplakej,
pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele.