Učitelský sbor

třída Včeliček

PaedDr. Růžena Janíčková ředitelka školy
Bc. Jana Votavová učitelka
Tereza Novotná učitelka

třída Berušek

Radka Hrušková Dis. učitelka
Monika Děrglová učitelka
Monika Sopková učitelka / asistentka
třída Motýlků
Iveta Hromníková učitelka
Helena Halasová učitelka