Učitelský sbor

třída Včeliček

PaedDr. Růžena Janíčková ředitelka školy
Bc. Jana Votavová učitelka
Ing. Ivana Tručková učitelka a asistentka

třída Berušek

Monika Děrglová učitelka
Tereza Novotná učitelka a asistentka
třída Motýlků
Iveta Hromníková učitelka
Helena Halasová učitelka
Martina Zouharová asistentka pedagoga