Učitelský sbor

PaedDr. Růžena Janíčková

Ředitelka školy

třída Včeliček

Monika Děrglová

učitelka

třída Berušek

Iveta Hromníková

učitelka

třída Motýlků

Radka Hrušková Dis.

učitelka

třída Včeliček

Kateřina Prustoměrská

učitelka

třída Berušek

Bc. Jana Votavová

učitelka

třída Motýlků