Učitelský sbor

třída Včeliček

PaedDr. Růžena Janíčková ředitelka školy
Bc. Jana Votavová učitelka
Anna Kotlánová učitelka

třída Berušek

Monika Děrglová učitelka
Tereza Novotná učitelka
třída Motýlků
Iveta Hromníková učitelka
Helena Halasová učitelka