Včeličky v prosinci 2019

Cíle měsíce:

  • Rozvíjení pozitivních citů – k sobě, kamarádům, rodině
  • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
  • Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
  • Rozvíjení dovedností hudebních / rytmických, pohybových, dramatických a jemné motoriky /
  • Seznamování s kulturními hodnotami a tradicemi
  • Rozvoj kooperativních schopností

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přišel s čertem na guláš,
Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje,
Mik-miku, Mik-miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas.

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší,
Kdo tu řinčí řetězem a kdo s tebou přišel sem?
Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty.
Rohatý, rohatý, černý, střapatý.
Kdo jsi ty už všichni víme, my se čerta nebojíme,
nemáš-li co na práci, můžeš dělat legraci.
Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty.
Rohatý, rohatý, černý, střapatý.

Mikuláš ztratil plášť,
Mikuláška sukni.
Hledali, nenašli,
byli oba smutní.

Byla jedna Káča, co se chtěla vdát.
Čert to na ni viděl, šel s ní tancovat.
Na krk mu skočila, dokola s ním točila ://
Čert se jí moc líbil, že byl rohatý,
že měl v pekle teplo a byl bohatý.
Když nemohl na nohy, tahala ho za rohy ://

Když se čerti rozhněvali, kopytem si dupli,
Kožichy si vyklepali a pak pěkně hopli.
Ocasem se zatočili, jen tak bez okolků,
Tancovali, vpravo, vlevo, tu čertovkou polku.

Pásli ovce Valaši, při betlémské salaši:
hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom.
Anděl se jim ukázal, / do Betléma jít kázal: hajdom…
Jděte, jděte, pospěšte, / Ježíška tam najdete: hajdom…
On tam leží v jesličkách, / zavinutý v pleničkách: hajdom…

Štědrej večer nastal. Štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.
Panimámo, vstaňte. Panimámo, vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.
Panimáma vstala. Panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

 

Comments are closed.