ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání

v MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO, VŠETIČKOVA 19

na školní rok 2022/2023

 

Od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 si můžete vytisknout přihlášku na www.zapisdoms.brno.cz

Podepsanou přihlášku, potvrzenou pediatrem, že je dítě řádně očkováno (netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání), potvrzení  o trvalém pobytu dítěte a rodný list dítěte můžete do mateřské školy doručit následujícím způsobem:

  1. Do datové schránky MŠ (yvykpbk)
  2. E-mailem pouze s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
  3. Poštou (důležité je datum podání)
  4. Osobní podání v MŠ – v tyto určené dny:
    • 2. května 2022 od 10.00 – 11.30 h a od 15.00 – 16.00 h
    • 3. května 2022 od 15.00 – 17.00 h

 Přihláška musí být doručena do mateřské školy do 3. 5. 2022

V odůvodněných případech je možné osobní podání, včetně prohlídky MŠ, i v jiné dny pouze po telefonické domluvě.

Ředitelka školy má právo vyžádat si při jakýchkoliv nejasnostech předložení originálních dokladů – občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu.

Pro ukrajinské děti, které přišly do Brna po 24. 2. 2022 a  mají zde azyl, bude samostatný zápis, o kterém budou informováni.

 

Comments are closed.