Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 2

Téma č. 2: Jarní probuzení I.

Cílem tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy předjaří a jara.
Umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka, bledule, …).
Učit se prožívat radost z probouzející se přírody.


Motivační pohádka:   

„O jarním sluníčku“

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat, tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat zem. A jaro může začít. Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc práce najít aspoň skulinku a nakouknout na svět. Mraky měly však převahu, a tak sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo další den. A skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo, mraky se polekaly a na mnoha místech se potrhaly. Tak sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu přibylo, objevilo se i několik berušek, které také zvědavě nahlédly, jestli už je dost teplo, aby se mohly proletět. A tak jaro pokračovalo. Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. Sluníčko z jasné oblohy sledovalo, jak se mu práce daří a spokojeně se usmívalo, protože jaro je tu.


K našemu hledání prvních jarních kytiček se naučíme říkanku.

Můžete ji doprovázet hrou na tělo a rytmizovat. Starší děti už zvládnou spočítat slabiky určitého slova (tá-ta, sně-žen-ka …). Můžete zkusit určovat první a poslední hlásky ve slově (táta, sněženka, zima, …).

Sněženka
František Hrubín

Táta včera na venku
našel první sněženku.
A vedle petrklíč,
zima už je pryč.

Jaro letí (melodie – Pec nám spadla)

Jaro letí, jaro letí
má zelená křidélka,
šatičky má ze sněženek
a ve vlasech motýlka.

Kde se vzaly, tu se vzaly
pampelišky v trávníčku,
ke sluníčku otáčejí
svoji zlatou hlavičku.


JARO – na vycházce s rodiči

najdi

 • sedmikrásku
 • pupen
 • hnízdo
 • žížalu

 dotkni se

 • kůry stromu
 • trávy
 • jarního květu
 • kamene
 • zeminy

poslouchej

 • zpěv ptáků
 • tekoucí vodu
 • šumící stromy
 • bzukot včel

Pracovní listy:

PL#1 – Sněženka- Najdi na zahrádce, nebo v knize, vybarvi si (úkol pro všechny).

PL#2 – Najdi na zahrádce, nebo v knize, napiš jejich jméno (úkol pro všechny).

PL#3 – Dokresli sluníčku paprsky a poté celé vybarvi.

PL#4 – Spočítej květy v jednotlivých zahrádkách a do malých poliček nakresli stejný počet teček. Jaký tvar mají zahrádky?

PL#5 – Obrázky pojmenuj, spočítej a vybarvi jen skupinu, která s takovým počtem, který ukazují prsty na ruce

PL#6 – Sluníčko, rozstříhej paprsky


Odkazy na zajímavé cvičení pro děti:

Fitfab kids

Zábavné fitness lekce zdarma pro školáky i předškoláky: https://fitfabstrong.cz/kids/

Jóga s Anetou Borovičkovou:

Jógová rozcvička pro děti #1: https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE

Jógová rozcvička pro děti #2: https://www.youtube.com/watch?v=fYxf4l20Bnc


 

 

Comments are closed.