Okénko do třídy Berušek

Berušky v květnu a červnu

Cíle měsíce:
 • rozvoj schopností a dovedností při navazování  a rozvíjení vztahů
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí – přizpůsobit se, spolupracovat
 
Básničky:
Přáníčko
V zahradě květinku,
pro moji maminku natrhám.
Pak tuhle písničku
k svátku ji dám

 

Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček,
ví to celá obora.
O půlnoci zavolali,
mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis.
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.

Dali prášky podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky,
... ► čti více!

Berušky v březnu a dubnu

Cíle měsíce:
 • rozvoj úcty k životu ve všech formách
 • vytvářet zdravé prostředí
 • rozvoj estetického vztahu k životu, kultuře a tradicím
 • orientovat se v čase, časové vztahy
 • zařazovat hry, které vedou k ohleduplnosti a pomoci
 
Básničky:

Hody, hody, doprovody

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

Petrklíč

U potoka roste kvítí,

říkají mu Petrklíč.

Na koho to slovo padne,

ten musí jít z kola pryč.

 

Píseň s pohybem:

Přišlo jaro

Přišlo jaro se sluníčkem,

zem otvírá zlatým klíčkem,

všechno se raduje,

zpívá a tancuje.

... ► čti více!

Berušky v lednu a únoru

Cíle měsíce:
 • posilovat prosociální chování
 • všímat si změn v přírodě – pojmenovat tyto změny
 
Básničky:

 

Zima

Zima je tu děti,

vrány k městu letí.

Ručkama se zatleskám,

ještě taky nožky mám,

ať se zima štětí.

 

Sněží

Sněží, sněží, mráz kolem běží,

zima je kočičce, hřbet se jí ježí.

Fouká, fouká bílá louka,

zima je pejskovi, ke kamnům kouká.

 

Sněhuláček

Sněhuláček panáček,

má na hlavě plecháček,

místo očí uhlíky,

a až dolů knoflíky.

Chodí, chodí bos,

a má dlouhý nos.

 

Zima, zima, zimička

Zima, zima, zimička,

hází bílá peříčka,

děti si je chytají,¨

koule si z nich dělají.

... ► čti více!

Aktivity Berušek v listopadu a prosinci

Cíle měsíce:

 • Schopnost vyjádřit pocity a dojmy
 • Umět udělat radost druhému
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Rozvíjení dovedností hudebních / rytmických, pohybových, dramatických a jemné motoriky
 • Seznamování se zvyky a tradicemi
 • Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

 

Básničky, říkanky, písničky…

 

Listopad

Vítr přišel s listopadem,
všechno listí padá na zem.
Milé děti těšte se,
on nám zimu přinese.

 

Listopad

Padá listí, zlaté rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?
Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích.
Co … ... ► čti více!


Aktivity Berušek v září a říjnu

Ve třídě Berušek jsme se v měsíci září s dětmi seznámili s prostředím MŠ – třída, umývárna, zahrada. Děti se seznámily s p. učitelkami a novými kamarády. P. učitelky vedly děti k samostatnosti při sebeobsluze.

ZÁŘÍ                                                                     
Září klepe na dveře,                                            
školka zase otevře.                                              
Přijde do ní mnoho dětí,                                     
bude jich tu jako smetí.                                       
Stanou se z nich

... ► čti více!

Berušky v únoru

Cíle měsíce:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky
 • Rozvoj kooperativních schopností

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

KAŠPÁREK

Kašpárek si poskakuje,

tak si nožky protahuje.

Pak si dřepne, sedne, lehne,

už se ani nehne.

Perníková chaloupka


„Odkud ten náš holub letí?“
„Letím z lesa milé děti,
vrků, vrků, vrků.“
„Cos tam viděl holoubku?“
„Perníkovou chaloupku u černého smrku.“
„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem krmili se perníkem.“
„A když z okna na zahradu vystrčila bába

... ► čti více!

Berušky v lednu

Cíle měsíce:

 • Rozvíjení paměti, pozornosti
 • Seznamovat se společenským prostředím /ulice, město
 • Získat povědomí o tom, že všechno se časem vyvíjí, proměňuje

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Čepice a rukavice
Čepice mi hodně sluší,
schovává mi obě uši.
K čepici mám rukavice,
kdyby přišla fujavice.

Tanec vloček
Letěla si vločka malá,
S kamarádkou tancovala.
Jak větříky fouknou,
sem a tam se zhoupnou.
 
Letí, letí, spadnou na zem,
je z nich bílá deka rázem,
A malou chvíli,
celý svět je bílý.

Snížek padá z nebe na zem
Snížek padá z nebe na zem,
někdy trochu zebe.
My si ale rady víme,

... ► čti více!

Berušky v prosinci

Cíle měsíce:

 • Schopnost vyjádřit pocity a dojmy
 • Umět udělat radost druhému
 • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, v MŠ
 • Rozvíjení dovedností hudebních / rytmických, pohybových, dramatických a jemné motoriky
 • Seznamování se zvyky a tradicemi
 • Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Čerti, čerti, čertidla,
vařili si povidla.
A ten malý čertíček,
spálil si prstíček,
když si chtěl osladit
svůj mlsný jazýček.

Mikuláši, Mikuláši,
neber sebou čerty radši.
Vezmi sebou anděly,
ti nám něco nadělí.
 

Ušmudlaný čertíku,
co to neseš v pytlíku?
Nač
... ► čti více!


Berušky v září

Berušky

Začal měsíc září a s ním i nový školní rok. V naší škole jsme se po prázdninách přivítali s dětmi, které už školku navštěvovaly, ale přivítali jsme i děti nové.

Na začátku září nám ještě přálo počasí, tak jsme mohli využívat zahradu, ale hlásí se nám podzim a s dětmi jsme vyrazili na vycházky. Při vycházkách sledujeme proměny počasí a těšíme se ze sběru ořechů a kaštanů.

V měsíci říjnu si na podzimním tvoření můžeme z nasbíraných plodů podzimu vyrobit třeba skřítky.

Leze ježek po trávníčku,

leze ježek po lese,

když se blíží nebezpečí,

bodlinkami brání se,

až si vůbec neví rady,

do klubíčka… ... ► čti více!