Školy v přírodě

Pravidelně organizujeme dle přání rodičů školy v přírodě a ozdravné pobyty dětí.