ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Den otevřených dveří se koná dne 24. 4. 2024  od  15.00 hod. do 17.00 hod.
Přihlášku můžete získat  na internetové adrese  www.zapisdoms.brno.cz
od 15.4. 2024 do 14.5. 2024

 Vyplněné přihlášky doručte do  MŠ  následujícím způsobem :
 1/ do datové schránky školy  /yvykpbk/
 2/ e-mailem s uznávaným  elektronickým podpisem  
 3/ poštou  / rozhodující je datum podání / 
 4/ odevzdáním přihlášky osobně  v MŠ  dne :
           13. 5. 2024    od   10.00 – 11.30    15.00 – 16.00 
           14. 5. 2024     od   15.00 – 17.00         

K přihlášce je nutno doložit : kopii rodného  listu dítěte, doklad o místu  trvalého pobytu dítěte a doklad o řádném očkování /potvrzení na přihlášce/. Lékařské potvrzení se nevztahuje na děti plnící ve školním roce 2024/2025 povinné předškolní vzdělávání.
Při odevzdání přihlášky v MŠ je nutné mít s sebou občanský průkaz, doklad o bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.

Těšíme se na Vaše děti. 

S dětmi pracujeme  podle Školního  vzdělávacího  programu pro předškolní vzdělávání, který je zaměřený na podporu zdraví, tělesné zdatnosti, estetického cítění a rozvoj osobnosti. Mateřská škola je umístěná v klidné oblasti pod Kraví horou, nedaleko zastávky tramvaje č. 4, boční ulice, součástí MŠ je velká a krásně vybavená zahrada.

 

Comments are closed.