Inspirace pro práci s dětmi na doma – č. 3

Téma č. 3: Jarní probuzení II.

 

Přečtěte dětem a naučte je říkanku.

ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ
(Jiří Žáček – Jarní říkadlo)

Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme rukama)
nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme)
Odtáhnu tě za pačesy, (táhneme za provaz)
za ty hory, za ty lesy. (ukazujeme hory)
Až se vrátím nazpátek, (ťukáme prsty do dlaně)
svleču zimní kabátek. (naznačujeme svlékání)
Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme)
nebo na tě vezmu bič. (naznačujeme práskání bičem)


Povídáme si doma s dětmi:

  • Povídejte si společně o tom, jaké máme roční období, které končí a jaké bude následovat po něm? … (rozvíjíte vyjadřování a slovní zásobu, posloupnost ročních období)
  • Povídejte si o rozdílech mezi zimou a jarem? Jaké je počasí v těchto obdobích, jak se oblékáme, jaké aktivity můžeme v těchto různých obdobích dělat apod.
    (rozlišujeme charakteristické znaky, aktivity v různých ročních období)
  • Vymýšlejte slova, která patří k zimě, která k jaru (rozvíjíte slovní zásobu a jazykový cit)
  • Jednotlivá slova si můžete rozložit na slabiky a vytleskat. Počítejte, kolikrát jste tleskli a kolik slabik slovo má? (rozvíjíte rytmizaci, rozklad slov na slabiky, počítání)

Artikulační a dechové cvičení

Odfoukáváme zimu – dechové cvičení, správný prodloužený nádech nosem bez zvedání ramen, dechová výdrž:

– krátký nádech – dlouhý výdech s artikulací (hůůů, fúú, fííí)

– slabý x silný vítr (fííí); foukáme potichu a silně; krátce a dlouze do dlaní

– foukáme brčkem do vatové (sněhové) kuličky – kam až ji před sebou dofoukáme


Přečtěte si s dětmi pohádku

„O bílé sedmikrásce“

Jedna malá sedmikráska, měla v zimě tichou a teplou světničku pod zemí. Všechno si tam pěkně urovnala, k bílé postýlce dala kousek mechu pro zahřátí, okna zatáhla jemnou pavučinkou. Podřimuje, choulí se do své bílé sukénky a najednou:
Ťuk, ťuk, hop, hop, hop, ťuká deštík na okap.
„Deštíku, co pak chceš?“
„Poznáš to až otevřeš.“
„Já vím, ty chceš, abych si šla s tebou hrát na palouk. Ale to nejde, ještě zima neodešla.“
A jak to řekla, padla na ní nová dřímota. Spí, usmívá se a znovu:
Ťuk, ťuk, klep, klep, klep tiše ťuká paprsek.
„Sluníčko, co pak chceš?“
„Poznáš to až otevřeš.“
„Já vím, ty chceš, abych rozkvetla a smála se na Tebe. Ale to nejde. Hlína za oknem ještě studí.“
A jak to dořekla, usnula. Ani nevěděla, kolik dnů prospala. Když tu paprskem, kapičkou ťuká déšť a sluníčko.
„Co pak vy tu chcete zas?“
„Poznáš to, až pustíš nás.“
„Tak dobře, už jdu,“ řekla malá spáčka.
Odtáhla záclonku, otevřela okno, chytila se slunečného paprsku, napila dešťové kapičky. A už stála v zelené trávě. Uviděly jí děti, chytily se za ruce a hned se točily:
Vyrostla nám zčista jasna sedmikráska sedmikrásná. Maličká kytička v zelených botičkách, ve žlutém klobouku na čerstvém palouku.


Zacvičte si s rodiči na písničku Sedmikráska:

Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne,
ke spánku se ukládá, do postýlky chladné.
(Stojíme, ruce spojené před sebou, klesáme do dřepu, ruce pak střídavě přikládáme k pravé a levé tváři, jako když spíme)

Když sluníčko vyskočí, sedmikráska vstává,
načeše si obočí, na motýlky mává …
(vyskočíme ze dřepu, protáhneme se, češeme jako obočí, máváme)


Tvoření sedmikrásek

Budeme rádi, když nám obrázek donesete ukázat do MŠ 🙂 


Ejchu, ejchu, ejchuchu,

jaro už je ve vzduchu. (krok poskočný na místě, dlaněmi tleskat jako když si oprašujeme ruce)

ejchu, ejchu, ejchuchu (ruce v bok, zatočit se dokola)

zima už je (dřep, dlaněmi rytmicky pleskat o zem)

pryč! (stoj, tlesknout)


Na procházce hledáme jarní květiny

Kdo našel petrklíč, fialku, sedmikrásku, sněženku, …?

Umíš slova rozložit? PETR-KLÍČ, FI-AL-KA, SE-DMI-KRÁ-SKA, …..

Zahrajte si hru „KDO UVIDÍ PRVNÍ?“ – např. něco červeného, vysokého, kulatého, kytičku, včeličku apod. (procvičujete vizuální pozornost, porozumění slovům označující vlastnosti předmětu)


 

Nauč se písničku:

PETRKLÍČ

Vozilo se na jaře, tralalalalá,
slunce ve zlatém kočáře tralalalalá,

tralá, tralá, tralalalalá.
Kampak jedeš sluníčko, tralalalalá,

za tři hory Aničko, tralalalalá
tralá, tralá, tralalalalá.

Přivezu ti zlatý klíč, tralalalalá
Jmenuje se petrklíč, tralalalalá


 

PRACOVNÍ LISTY:

Sledujte u dětí správné držení tužky (pastelky). Správnému úchopu se říká „špetkový“, protože při něm dítě drží tužku podobně jako špetku soli při solení jídla.

 

 

 

 

 


Co potřebuje Nomík k práci na zahrádce? Správné nářadí vybarvi.
Které nářadí nepoužije a proč?


ČARAMI SPOJ dvojice (kočičky-klubka, kbelíčky-lopatky, včelky a kytičky) a urči množství – rozdílné neb stejné.


Spočítej vždy řadu obrázku, vybarvi stejný počet teček a správnou číslici napiš do rámečku.


Čárou pospojuj dvojice a urči, čeho je  méně,  více  nebo stejně hodně.
Počet označ vybarvením koleček a množství porovnej.


Květiny pojmenuj a vybarvi podle toho, která vyrostla po zimně jako první.
Po tečkovaných čarách obkresli a vybarvi sluníčko.


Nejdříve dokresli oblouky na duze a deštnících a obrázek vybarvi pestrými barvami duhy podle symbolů.

 


Obtáhni 3x pastelkami obrázek a dodržuj správný úchop tužky.

 


 

Další aktivity, které (nejen) během současné situace můžete dělat doma s dětmi.

  1. Zapojte děti do běžných prací, nejen v kuchyni. Uvidíte, jak Vám budou při ruce třeba při úklidu. Společná práce = dobrá práce.
  2. Překážková dráha může na děti čekat i doma. Využijte přecházení, podlézání, přeskoky, válení sudů apod.

  3. Cvičení je pro děti velice důležité, i když jsou doma. Choďte s dětmi ven. Při procházkách zařazujte krátké běhy (např. kdo bude první u značky).

Odkazy na zajímavé cvičení pro děti:
Cvičení se lvíčaty: https://decko.ceskatelevize.cz/cviceni-se-lvicaty
Sportík: https://decko.ceskatelevize.cz/cvicime-se-sportikem
Jogínci: https://decko.ceskatelevize.cz/joginci
Hýbánky: https://decko.ceskatelevize.cz/hybanky

  1. Proměňte děti v detektivy. Je třeba najít ztracenou věc a není lepšího detektiva. Dětem můžete poschovávat i různé nápovědy či úkoly.


 

 

 

Comments are closed.