OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID 19

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení COVID – 19.  Je nutné neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace jak celorepublikově, tak místně. O zpřísněných opatřeních budou rodiče včas informováni.

OBECNÁ PRAVIDLA JSOU VŠAK JIŽ NASTAVENA A MUSÍ BÝT STRIKTNĚ DODRŽOVÁNA

  • Do mateřské školy je přijato pouze zcela zdravé dítě, což znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, nebo horečka). A to i samostatně, nejen v kombinaci.
  • Do mateřské školy není povoleno vstupovat osobám, které vykazují známky infekčního onemocnění dýchacích cest. Týká se i osoby, která dítě přivádí.
  • V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě okamžitě přijet v co možném nejkratším časovém úseku.
 

Comments are closed.