Profil školky

6349335_origMateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem. Všechny třídy jsou smíšené ve věku od tří do šesti let. Při rozdělování dětí do tříd respektujeme přání rodičů a kamarádů.

Pracovní den začíná od 6.30 hod. a končí v 17.00 hod.

Od 6.30 hod. do 10.00 hod. – je dán prostor pro hru, hrové činnosti, rozšiřování vědomostí, dovedností a svačinu. Od 10.00 hod. do 12.00 hod. jsou děti na pobytu venku. Využívají vycházky na Kraví horu a převážnou část dne, zvlášť v jarních a letních měsících tráví na zahradě mateřské školy. Po návratu z pobytu venku následuje oběd .

Spací aktivity jsou upravovány podle individuálních potřeb dětí.

Odpolední svačina je ve 14.30 hod., po ní následují opět hrové, zájmové a pohybové činnosti, v pěkném počasí pobyt na zahradě, odkud se děti rozcházejí domů.

Dominantní činností je hra, formou hry rovněž probíhá intenzívní příprava na školu, která usnadňuje dětem přechod z mateřské do základní školy.

Mateřská škola se uzavírá v 17.00 hod. Při stanovení provozu školy je brán zřetel na potřeby rodičů.

Zápis do mateřské školy provádí ředitelka v době, která je určena městskou částí Brno- střed, převážně v měsíci únoru.