Třída Berušky

Charakteristika:

Třídu Berušek navštěvují děti ve věku ………