Včeličky v únoru 2020

Cíle měsíce:

  • Rozvoj řeči a komunikativních dovedností. Rozvoj čtenářské pregramotnosti.
  • Seznamovat se s kulturními hodnotami
  • Vytváření postojů

Básničky, říkanky, písničky, ……. :

Máme tu Masopust (píseň)

Máme tu Masopust, hej, hej, hej!

Maškary všude řádí.

Dneska je veliký masek rej,

dneska se dovádí.

My jsme ta největší strašidla,

co tady kolem šmejdí.

Strašidla nemají pravidla,

řádí, tančí, rejdí.

Červená Karkulka (píseň)
Na palouku v bodláčí leží vlk a kouří lulku.
Honem vyskoč chlupáči, dej si pozor na Karkulku.
Ona chodí do džuda, každé ráno vzpírá činku.
Čeká tě jen ostuda, vypráší ti kožich synku.

Perníková chaloupka
„Odkud ten náš holub letí?“
„Letím z lesa milé děti,
vrků, vrků, vrků.“
„Cos tam viděl holoubku?“
„Perníkovou chaloupku u černého smrku.“
„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem krmili se perníkem.“
„A když z okna na zahradu vystrčila bába bradu,
nebáli se, holoubku?“
„Kdepak? Zamkli chaloupku na cukroví klíč –
a už byli pryč!“

 

Comments are closed.