MŠ Všetičkova

Příspěvky odMŠ Všetičkova

Okénko do třídy

OKÉNKO DO TŘÍDY:

CO NÁS BAVÍ  :

V tomto měsíci pozorujeme přírodu kolem sebe, jak se probouzí a obohacuje nás. Podnikáme vycházky do okolí a cestou pozorujeme , jak se

mění  zahrádky. Učime se , co rostlinky potřebují k životu , proč musíme přírodu chránit  a jak se máme v přírodě chovat. Kromě vycházek si už můžeme hrát i na školní zahradě.

Aby byla pěkná, tak si ji nachytáme :

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZAHRADY :

Na slavnostní otevření  zahrady  zveme i rodiče  na den  14.4. 2016  od  15.30 do  16.45 hod.  Při této příležitosti… ... ► čti více!


Plán II. pololetí

 PLÁN  AKCÍ  NA  II.  POLOLETÍ  2015/2016

ÚNOR :                   1.2.   začíná předplavecký výcvik  – Bude každé pondělí

 

17.2.       KARNEVALOVÉ  VESELÍ

KLAUN A BALONKY    V  MŠ   v 9.30 hod.

 

BŘEZEN :

16.3.   JÁ NIC JÁ MUZIKANT  – KONCERT V MŠ v 9.30 hod.

 

Pohádky v knihovně… ... ► čti více!


Desatero předškoláka

Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům.

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout.

3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4. Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru.… ... ► čti více!


Plán akcí I. pololetí 2015

 

      PLÁN AKCÍ  NA  I. POLOLETÍ

                           2015/2016

ZÁŘÍ :        

24.9.    SCHŮZKA RODIČŮ  V 16.00 HOD.

 

ŘÍJEN :                  

7.10.   v 10 .00  hod.  DIVADLO  v MŠ

„ KOBLÍŽEK NA CESTÁCH „

8.10.   BRAMBOROVÁNÍ – PRÁCE S PŘÍRODNINAMI –pro rodiče

s dětmi –  plus  práce na školní zahradě .

/   možnost individ. pohovoru  s učitelkou o dítěti /

LISTOPAD :

12.11   V 9.15 HOD. ZEMĚZNÁLEK , SLUNCE A MĚSÍC  / PŘEDŠKOLÁCI

NAUČNÝ PROGRAM

20.11.   návštěva předškoláků v ZŠ – pokusy v laboratoři

24.11. v 9.30 hod.   FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – vánoční sada .

 

24.11   Třídní schůzka v 15.30 … ... ► čti více!


Podzimní výzdoba školy

 

VÁŽENÍ  RODIČE ,

 

PRÁCE S PŘÍRODNINAMI A PRÁCE NA

 

ŠKOLNÍ ZAHRADĚ  „ BRAMBOROVÁNÍ „

 

SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK   8.10. 2015

 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE .

 

ZAČÁTEK JE V 17.00 HODIN .

 

 

 

VEZMĚTE S SEBOU :

 

1 až 2  brambory

 

šípky,  jeřabiny ,  kukuřici , popřípadě jiné

 

přírodniny.

 

–       Pokud máte možnost, vezměte s sebou dýni na výzdobu školy

 

–       Košík na trhání jablek

 ... ► čti více!


Zmocnění

Pokud bude dítě z MŠ vyzvedávat někdo jiný než zákonný zástupce, musí mít  podepsané  ZMOCNĚNÍ .

Stáhněte si zmocnění zde: ZMOCNĚNÍ

 … ... ► čti více!


Úplata za PV

   MATEŘSKÁ  ŠKOLA BRNO , VŠETIČKOVA 19 , 602 00 BRNO

           -příspěvková organizace , IČ: 70285730 , msvsetic@volny.cz

Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Brno – městská část Brno –střed

 

 

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Platnost od  1.9. 2015 do  31.8. 2016

1. Předmět úpravy

1.1.      Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

1.2.      Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona… ... ► čti více!


Okénko do třídy

OKÉNKO DO TŘÍDY

CO NÁS BAVÍ :

Žijeme zdravě –  zaseli jsme si  ŘEŘICHU  , o kterou se staráme /zaléváme ji /, až vyroste, tak si ji sníme .

 

Rozkvetlá školka –  kvetou nám již na zahradě u vchodové brány  sněženky, osadili jsme květináče u vchodu do mateřské školy, kde nám kvetou petrklíče.

Velikonoce Váza

Vítáme Velikonoce :

Do  misek chystáme osení na Velikonoce , které se již blíží . Zhotovujeme výzdobu do tříd i dárečky domů. Zdobíme zahradu.

 

 

Naše zahrada  :

Zahrada se rozkládá kolem celé naší mateřské školy.

U vchodu do mateřské školy je velký květinový záhon.

Z boku budovy jsou  … ... ► čti více!